Leading the world in Point of Care testing

TESTOVÁNÍ V MÍSTĚ PÉČE O PACIENTA DOSTUPNÉ PRO VÍCE LIDÍ NA VÍCERO MÍSTECH

Společnost Abbott již řadu let působí v oblasti diagnostického testování. V minulosti se tento typ testování prováděl zejména v nemocnicích nebo ordinacích lékařů a pacienti museli na výsledky čekat až několik dní. Dnes zaznamenáváme dramatický posun ve způsobu, jakým je diagnostické testování prováděno, což má významný a pozitivní dopad na péči o pacienty.

Hnací silou tohoto posunu je testování v místě péče o pacienta. Díky němu může poskytovatel zdravotní péče provést pacientovi testy na lůžku nebo v jeho blízkosti. Ať už se jedná o oddělení urgentní péče, nemocnici, nebo ambulanci, lékaři i pacienti dostávají výsledky rychleji než kdy předtím.

Společnost Abbott poskytuje nyní přední nabídku v oblasti testování v místě péče o pacienta. Společnost má jedno z nejširších portfolií a nabízí testování vícero onemocnění, ve vícero prostředích a na vícero místech na světě. Pokud vezmete své dítě k lékaři, aby mu provedl test na streptokoka nebo chřipku, je dost možné, že to bude právě test společnosti Abbott, díky němuž získáte rychle výsledky, a budete tak moci svou rodinu uzdravit a vrátit do běžného života.

„Testování v místě péče o pacienta je nejrychleji rostoucím segmentem diagnostického testování in vitro, protože pacientům přináší výsledky blíže a rychleji,“ říká Sharon Brackenová, senior viceprezidentka divize Abbott Rapid Diagnostics. „To znamená, že pacienty lze léčit rychleji, lze jich navštívit více a je možné jim poskytovat lepší péči."

Společnost Abbott má nyní vedoucí postavení v oblasti testů na kardiometabolická a infekční onemocnění a toxikologických testů.

Kardiometabolická onemocnění

  • Na kardiovaskulární onemocnění zemře po celém světě každoročně téměř 18 milionů lidí.
  • Více než 400 milionů dospělých po celém světě má diabetes.

Pacienti a poskytovatelé zdravotní péče řeší dopady těchto onemocnění, a proto jsou potřeba nové nástroje, které by rychleji přinášely výsledky testů a zefektivňovaly zdravotní péči. Společnost Abbott nyní nabízí dodatečné testy, které diagnostikují a řídí onemocnění související s diabetem, funkcí srdce a hladinami cholesterolu. Tyto testy přináší rychle výsledky, když je pacient ještě v místě péče, což poskytovatelům zdravotní péče umožňuje zajistit okamžitou péči.

Infekční onemocnění

  • Každý rok zemře po celém světě na infekční onemocnění více než 17 milionů lidí.

Míra infekčních onemocnění je šokující, přesto to není něco, nad čím by lidé přemýšleli, dokud neonemocní. Získat rychle výsledky testů může být při vyhledání zdravotní péče velmi důležité. Společnost Abbott může nyní zajistit rychlé a přesné výsledky testů pro více než 100 infekčních onemocnění. Co je však důležité, nabízí tyto testy na trzích, kde testování probíhá v odlehlejších oblastech. Přístup k testům a okamžité výsledky mohou pacientům zajistit tolik potřebnou zdravotní péči.

Toxikologie

  • Užívání nedovolených drog a léků je v USA každoročně příčinou 50 000 úmrtí.

Jelikož se světová epidemie zneužívání nedovolených drog a léků na předpis šíří znepokojivě rychle, čelí poskytovatelé zdravotní péče novým výzvám. Zvyšuje se tím také poptávka po testech na drogy ve státní sféře a u zaměstnavatelů. Společnost Abbott je nyní schopna poskytovat tyto testy zaměstnavatelům, státním úřadům i nemocnicím.

 „Rozsah tohoto portfolia nám umožňuje lépe sloužit pacientům tím, že dodáváme testy do vesnických oblastí na odlehlých místech," říká paní Brackenová. „Kromě toho, že pomáháme lidem, nabízíme také poskytovatelům zdravotní péče nástroje, které potřebují ke zlepšení péče."

  • share_alt text Share
  • print_alt text Print
  • download_alt text Download PDF
true
accessibility

You are about to exit for another Abbott country or region specific website

Please be aware that the website you have requested is intended for the residents of a particular country or region, as noted on that site. As a result, the site may contain information on pharmaceuticals, medical devices and other products or uses of those products that are not approved in other countries or regions.


The website you have requested also may not be optimized for your specific screen size.

Do you wish to continue and exit this website?

accessibility

You are about to exit the Abbott family of websites for a 3rd party website

Links which take you out of Abbott worldwide websites are not under the control of Abbott, and Abbott is not responsible for the contents of any such site or any further links from such site. Abbott is providing these links to you only as a convenience, and the inclusion of any link does not imply endorsement of the linked site by Abbott.


The website that you have requested also may not be optimized for your screen size.

Do you wish to continue and exit this website?