Leading the world in Point of Care testing

PASIENTNÆRE DIAGNOSTISKE TESTER FOR FLERE MENNESKER FLERE STEDER

Abbott har lenge holdt på med diagnostisk testing. Historisk ble denne type testing gjort hovedsakelig på sykehus eller legekontor, og pasienten og legen måtte vente en dag – eller flere – før de fikk resultatet tilbake. I dag ser vi viktige fremskritt i medisinsk diagnostisk testing, og dette har en svært positiv effekt på pasientomsorgen.

Pasientnære diagnostiske tester driver denne utviklingen. Det tillater helsepersonell å teste en pasient ved eller i nær der pasienten befinner seg til enhver tid. Uansett om det er et akuttmottak, primærhelsetjenesten, på sykehuset eller i ambulansen mottar leger og pasienter resultatet raskere enn noensinne.

Abbott har nå det ledende utvalget av disse pasientnære diagnostiske testene. Vi har nå en bred portefølje med tester for flere sykdommer, i flere situasjoner og på flere steder rundt om i verden enn noen gang før. Så når du tar med barnet ditt til doktoren, for å teste for streptokokker eller influensa, er det stor sannsynlighet for at det er en Abbott-test som brukes som grunnlag for at familien din kan få en riktig diagnose, behandles og bli frisk så fort som mulig.

«Pasientnære diagnostiske tester er det raskest voksende segmentet innen in vitro-diagnostikk fordi det kan gi raskere resultat nærmere pasienten», sier Sharon Bracken, Senior Vice President i Abbott Rapid Diagnostics. «Dette betyr at pasienten kan få behandling raskere, flere pasienter blir undersøkt, og det kan gis bedre behandling.»

Abbott er nå en bransjeleder innen testing av kardiometabolske sykdommer, infeksjonssykdommer og toksikologi.

Kardiometabolske sykdommer

  • Kardiovaskulære sykdommer fører globalt til i nesten 18 millioner dødsfall i året.
  • På verdensbasis har over 400 millioner voksne diabetes

Samtidig som pasienter og helsepersonell tar konsekvensene av disse sykdommene, er det behov for nye verktøy som gir raskere testresultater og som gir grunnlag for en rask og effektiv  behandling. Abbott vil nå tilby ytterligere tester som diagnostiserer sykdommer relatert til diabetes, hjertefunksjon og kolesterolnivå. Disse testene gir raske resultater mens pasienten fortsatt er på behandlingsstedet, noe som gir helsepersonell mulighet til å gi øyeblikkelig målrettet behandling.

Infeksjonssykdommer

  • På verdensbasis dør over 17 millioner mennesker av infeksjonssykdommer hvert år

Tallet på infekssjonssykdommer er svimlende, men det er ikke noe folk flest tenker over før de opplever det selv. Raske testresultater kan være avgjørende når du søker behandling. Abbott kan nå gi raske og nøyaktige testresultater for mer enn 100 infeksjonssykdommer. Enda viktigere er det at disse testene tilbys på markeder der testingen gjøres i mer avsidesliggende omgivelser. Ved å gi tilgang til testing, og å eliminere ventetiden for resultater, kan pasienter få sårt tiltrengt pleie raskt.

Toksikologi

  • Bruk av ulovlige rusmidler forårsaker 50 000 dødsfall årlig i USA

Den globale epidemien av narkotikamisbruk – både ulovlig og reseptbelagt – vokser i urovekkende fart, og helsepersonell får hele tiden nye utfordringer rundt pleie. Dette øker også etterspørselen etter rusmiddelscreening fra myndigheter og arbeidsgivere, og vi kan nå levere slike tester til arbeidsgivere, myndigheter og sykehus.

 «Bredden av denne porteføljen gjør oss i stand til å behandle pasienter bedre ved å ta testingen til deres nærområder», sier Bracken. «Vi hjelper ikke bare mennesker, men vi gir også helsepersonell de verktøyene de trenger for å forbedre utfallet.» 

  • share_alt text Share
  • print_alt text Print
  • download_alt text Download PDF
true
accessibility

You are about to exit for another Abbott country or region specific website

Please be aware that the website you have requested is intended for the residents of a particular country or region, as noted on that site. As a result, the site may contain information on pharmaceuticals, medical devices and other products or uses of those products that are not approved in other countries or regions.


The website you have requested also may not be optimized for your specific screen size.

Do you wish to continue and exit this website?

accessibility

You are about to exit the Abbott family of websites for a 3rd party website

Links which take you out of Abbott worldwide websites are not under the control of Abbott, and Abbott is not responsible for the contents of any such site or any further links from such site. Abbott is providing these links to you only as a convenience, and the inclusion of any link does not imply endorsement of the linked site by Abbott.


The website that you have requested also may not be optimized for your screen size.

Do you wish to continue and exit this website?