EU DPO-PAGINA PRIVACYBELEID ABBOTT

Uw rechten. De Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Economische Ruimte (EER) geeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Onder deze rechten valt bijvoorbeeld het recht dat:

  • u foutieve of onvolledige persoonlijke gegevens die wij van u bewaren, mag rectificeren of wissen;
  • u de persoonlijke gegevens die wij van u bewaren, mag inzien;
  • persoonlijke gegevens die met uw toestemming of contractueel aan ons zijn verstrekt niet mogen worden gebruikt voor bepaalde geautomatiseerde besluitvormingsprocessen;
  • u uw persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden mag laten overdragen aan een ander bedrijf; of
  • dat u een klacht mag indienen bij de autoriteit gegevensbescherming in uw regio.

Bevestiging van uw identiteit. Voordat wij aan uw verzoek voldoen, moet u zich identificeren door middel van een geldig legitimatiebewijs. Dit doen wij om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Alle legitimatievormen worden op een veilige manier bewaard en worden zo snel als redelijkerwijs mogelijk verwijderd nadat uw identiteit is bevestigd.

Legitimatiebewijs en adreslegitimatie. Als u een inwoner bent van de EER en een beroep wilt doen op uw rechten inzake gegevensbescherming, hebben wij de volgende informatie van u nodig:

  • Legitimatiebewijs: bijvoorbeeld een gewaarmerkte kopie van uw paspoort, rijbewijs of nationale identiteitsbewijs. Deze gegevens hebben wij nodig om te kunnen bevestigen of u degene bent wie u zegt dat u bent.
  • Adreslegitimatie: bijvoorbeeld een gewaarmerkte kopie van een bankafschrift of energierekening. Deze informatie hebben wij nodig om te bevestigen dat u een inwoner bent van de EER en bent gerechtigd om een verzoek in te dienen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EER.

Uw gegevens. Wij verzamelen uw identiteits- en adresgegevens zodat wij kunnen reageren op het verzoek dat u heeft ingediend. Abbott en haar partners begrijpen het belang van de bescherming van uw gegevens en gebruiken deze gegevens uitsluitend om op uw verzoek te reageren. Voor gegevens die het onderwerp zijn van uw verzoek blijft het privacybeleid waar u mee akkoord bent gegaan of heeft geaccepteerd toen u deze gegevens heeft verstrekt van kracht.

Internationale overdracht. Omdat Abbott een internationaal bedrijf is, hebben wij mogelijk de hulp nodig van Abbott-vestigingen in andere landen om op uw verzoek te reageren. Uw gegevens kunnen worden overgedragen aan andere landen waar mogelijk niet dezelfde wetten inzake gegevensbescherming gelden als in het land waar u verblijft. Abbott neemt te allen tijde passende veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Abbott-vertegenwoordigers in uw regio. Als u in contact wilt komen met een Abbott-vertegenwoordiger in uw land kunt u de relevante contactgegevens vinden op Abbott's 'Worldwide Locations'.

true
accessibility

You are about to exit for another Abbott country or region specific website

Please be aware that the website you have requested is intended for the residents of a particular country or region, as noted on that site. As a result, the site may contain information on pharmaceuticals, medical devices and other products or uses of those products that are not approved in other countries or regions.


The website you have requested also may not be optimized for your specific screen size.

Do you wish to continue and exit this website?

accessibility

You are about to exit the Abbott family of websites for a 3rd party website

Links which take you out of Abbott worldwide websites are not under the control of Abbott, and Abbott is not responsible for the contents of any such site or any further links from such site. Abbott is providing these links to you only as a convenience, and the inclusion of any link does not imply endorsement of the linked site by Abbott.


The website that you have requested also may not be optimized for your screen size.

Do you wish to continue and exit this website??