Polityka Prywatności Abbott Na Europę

Jakie przysługują Państwu prawa.Przepisy dotyczące ochrony danych obowiązujące na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej EOG) dają Państwu określone prawa związane z Państwa danymi osobowymi. Prawa te obejmują między innymi prawo do:

  • sprostowania wszelkich Państwa danych osobowych będących w naszym posiadaniu, które są błędne lub niekompletne;
  • usunięcia wszelkich Państwa danych osobowych będących w naszym posiadaniu,
  • dostępu do Państwa danych osobowych będących w naszym posiadaniu;
  • niepodlegania określonym typom zautomatyzowanego podejmowania decyzji w sytuacji, gdy dostarczyli nam Państwo dane osobowe za swoją zgodą lub w ramach umowy;
  • żądania przeniesienia Państwa danych osobowych do innej firmy w określonych okolicznościach;
  • ograniczenia przetwarzania Państwa danych , w określonych okolicznościach
  • wniesienia skargi do lokalnego organu ochrony danych.

Informacje będące przedmiotem Państwa żądania nadal podlegają polityce prywatności, na którą wyrazili Państwo zgodę lub którą potwierdzili Państwo w momencie podawania tych informacji.

Międzynarodowe przekazywanie danych.Firma Abbott jest przedsiębiorstwem o zasięgu globalnym, w związku z czym Państwa zapytanie może wymagać wsparcia oddziałów Abbott z innych krajów. Państwa informacje mogą być przekazywane do innych krajów, które mogą nie zapewniać równoważnego poziomu ochrony danych osobowych w porównaniu z Państwa krajem zamieszkania. Firma Abbott zobowiązuje się zawsze stosować odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony Państwa danych osobowych.

Lokalni przedstawiciele spółki Abbott. Jeśli chcą Państwo skontaktować się z przedstawicielem konkretnego oddziału firmy Abbott w Państwa kraju, odpowiednie dane kontaktowe znajdą Państwo na stronie z wykazem lokalizacji firmy Abbott na świecie.

true
accessibility

You are about to exit for another Abbott country or region specific website

Please be aware that the website you have requested is intended for the residents of a particular country or region, as noted on that site. As a result, the site may contain information on pharmaceuticals, medical devices and other products or uses of those products that are not approved in other countries or regions.


The website you have requested also may not be optimized for your specific screen size.

Do you wish to continue and exit this website?

accessibility

You are about to exit the Abbott family of websites for a 3rd party website

Links which take you out of Abbott worldwide websites are not under the control of Abbott, and Abbott is not responsible for the contents of any such site or any further links from such site. Abbott is providing these links to you only as a convenience, and the inclusion of any link does not imply endorsement of the linked site by Abbott.


The website that you have requested also may not be optimized for your screen size.

Do you wish to continue and exit this website??