POLITYKA PRYWATNOŚCI ABBOTT NA EUROPĘ

Jakie przysługują Państwu prawa.Przepisy dotyczące ochrony danych obowiązujące na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej EOG) dają Państwu określone prawa związane z Państwa danymi osobowymi. Prawa te obejmują między innymi prawo do:

  • sprostowania wszelkich Państwa danych osobowych będących w naszym posiadaniu, które są błędne lub niekompletne;
  • usunięcia wszelkich Państwa danych osobowych będących w naszym posiadaniu,
  • dostępu do Państwa danych osobowych będących w naszym posiadaniu;
  • niepodlegania określonym typom zautomatyzowanego podejmowania decyzji w sytuacji, gdy dostarczyli nam Państwo dane osobowe za swoją zgodą lub w ramach umowy;
  • żądania przeniesienia Państwa danych osobowych do innej firmy w określonych okolicznościach;
  • ograniczenia przetwarzania Państwa danych , w określonych okolicznościach
  • wniesienia skargi do lokalnego organu ochrony danych.

Informacje będące przedmiotem Państwa żądania nadal podlegają polityce prywatności, na którą wyrazili Państwo zgodę lub którą potwierdzili Państwo w momencie podawania tych informacji.

Międzynarodowe przekazywanie danych.Firma Abbott jest przedsiębiorstwem o zasięgu globalnym, w związku z czym Państwa zapytanie może wymagać wsparcia oddziałów Abbott z innych krajów. Państwa informacje mogą być przekazywane do innych krajów, które mogą nie zapewniać równoważnego poziomu ochrony danych osobowych w porównaniu z Państwa krajem zamieszkania. Firma Abbott zobowiązuje się zawsze stosować odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony Państwa danych osobowych.

Lokalni przedstawiciele spółki Abbott. Jeśli chcą Państwo skontaktować się z przedstawicielem konkretnego oddziału firmy Abbott w Państwa kraju, odpowiednie dane kontaktowe znajdą Państwo na stronie z wykazem lokalizacji firmy Abbott na świecie.