Il-Politika dwar il-Cookies ta’ Abbott

X’inhuma l-cookies u għaliex jintużaw?

“Cookie” huwa fajl li s-server tal-web tagħna jista’ jibgħat lill-kompjuter tiegħek meta inti taċċessa sit web ta’ Abbott. Imbagħad, dan il-fajl jinħażen fuq il-kompjuter tiegħek. Pereżempju, wara li ddaħħal informazzjoni personali f’formola jew f’qasam tad-data fuq sit web ta’ Abbott, Abbott tista’ tuża cookies u teknoloġiji simili oħrajn biex tippermetti lil dak is-sit web “jiftakar” il-preferenzi personali tiegħek, bħal taqsimiet ta’ dak is-sit web li inti żżur ta’ spiss u, jekk tagħżel, l-identifikatur tal-utent tiegħek.

Il-Cookies u teknoloġiji simili jistgħu jagħmlu l-użu tiegħek tas-siti web ta’ Abbott eħfef billi jippermettu lil Abbott tipprovdi servizz aħjar, tippersonalizza s-siti abbażi tal-preferenzi tal-konsumatur, tikkompila statistika, tanalizza tendenzi, u b’xi mod ieħor tamministra u ttejjeb is-siti web ta’ Abbott. Ċerti karatteristiċi tas-siti web ta’ Abbott jistgħu ma jaħdmux mingħajr l-użu tal-cookies meħtieġa jew mingħajr teknoloġiji simili.

Is-siti web ta’ Abbott jistgħu jużaw teknoloġiji simili bħal “web beacons” (magħrufin ukoll bħala tags tal-internet, GIFs b’pixel wieħed, GIFs ċari, u GIFs inviżibbli). Web beacon hija grafika ċkejkna fuq paġna web jew f’messaġġ elettroniku li jintuża biex jittraċċa l-paġni li jidhru jew il-messaġġi li jkunu nfetħu. Web beacons jgħidu lis-server tas-sit web informazzjoni bħall-indirizz IP u t-tip tal-browser relatati mal-kompjuter tal-viżitatur. Web beacons jistgħu jitqiegħdu fuq riklami onlajn li jġibu n-nies lejn is-sit tagħna u fuq paġni differenti tas-sit tagħna. Web beacons jipprovdulna informazzjoni dwar kemm-il darba tinfetaħ paġna, u liema informazzjoni tiġi kkonsultata.

X’tipi ta’ cookies u teknoloġiji oħra ta’ traċċar jintużaw?

·         Cookies ta’ Sessjoni jew Cookies Persistenti

Is-siti web ta’ Abbott jużaw cookies ta’ “sessjoni”. Dawn huma bits temporanji ta’ informazzjoni li jitħassru ladarba toħroġ mit-tieqa tal-web browser tiegħek jew titfi l-kompjuter tiegħek. Il-cookies ta’ sessjoni jintużaw, pereżempju, biex itejbu n-navigazzjoni fuq is-siti web tagħna, jimblukkaw lill-viżitaturi milli jipprovdu informazzjoni fejn ma jkunx xieraq (is-sit “jiftakar” entrati preċedenti ta’ età jew pajjiż ta’ oriġini li kienu barra l-parametri speċifikati u jimblokka bidliet sussegwenti) u biex tinġabar informazzjoni ta’ statistika aggregata. Il-lista tal-cookies li jintużaw fuq is-sit web tagħna tinsab hawn taħt.

Is-siti web ta’ Abbott jistgħu jużaw cookies “persistenti” li huma biċċiet ta’ informazzjoni aktar permanenti mqiegħda fuq il-hard drive tal-kompjuter tiegħek sakemm tħassar il-cookie. Il-cookies persistenti jaħżnu l-informazzjoni fuq il-kompjuter tiegħek għal numru ta’ skopijiet, bħall-irkupru ta’ ċerta informazzjoni li pprovdejt qabel (eż., il-passwords), filwaqt li jgħinu biex jiġi determinat liema żoni tas-sit web il-viżitaturi jsibu l-aktar siewja, u jippersonalizzaw is-sit web abbażi tal-preferenzi tiegħek. Il-cookies persistenti mqiegħda minn sit web ta’ Abbott fuq il-kompjuter tiegħek jista’ jkollhom informazzjoni personali li pprovdejt, imma biss jekk tkun irreġistrajt jew tajt il-kunsens tiegħek għal dan. Inkella s-server tal-web tagħna jaf biss li viżitatur li mhuwiex identifikat bil-cookies tiegħek irritorna fis-sit web.

·         Cookies tal-Ewwel Parti jew ta’ Parti Terza

Is-siti web ta’ Abbott jistgħu jużaw cookies “tal-Ewwel Parti” jew “ta’ Parti Terza”. Il-cookies “tal-Ewwel Parti” jintbagħtu lill-apparat tal-utent minn dominju ġestit minn Abbott bħala s-sid tas-sit web, filwaqt li l-cookies “ta’ Parti Terza” jintbagħtu lill-apparat tal-utent minn dominju li mhuwiex ġestit minn Abbott iżda minn parti terza. Nirrakkomandaw li tiċċekkja l-politiki tal-privatezza tal-parti terza rilevanti għal informazzjoni dwar kwalunkwe cookies li jistgħu jintużaw.

·         Cookies Meħtieġa, Funzjonali jew ta’ Reklamar

Is-siti web ta’ Abbott jistgħu jużaw cookies għal skopijiet differenti, bħal skopijiet tekniċi, funzjonali jew ta’ reklamar.

Il-“Cookies Meħtieġa” huma meħtieġa biex jippermettu li l-karatteristiċi bażiċi ta’ dan is-sit jiffunzjonaw, bħal li tipprovdi log-in sigur jew li tiftakar fejn wasalt f’ordni.

 Il-“Cookies Funzjonali” jippermettu lil Abbott tanalizza l-użu tiegħek tas-sit biex nevalwaw u ntejbu l-prestazzjoni tagħna. Jistgħu jintużaw ukoll biex jipprovdu esperjenza tal-klijent aħjar f’dan is-sit. Pereżempju, jiftakru d-dettalji tal-log-in tiegħek, iżommu dak li hemm f’shopping cart tiegħek, jew jagħtuna informazzjoni dwar kif jintuża s-sit tagħna.

Il-“Cookies tar-Reklamar” jippermettulna, permezz ta’ ċerta data assenjata u miksuba mill-apparat tal-utent, li naħżnu jew li naqsmu ma’ partijiet terzi, informazzjoni relatata mal-attività ta’ browsing tal-utent fis-sit web tagħna, sabiex noħolqu profil ta’ reklamar u npoġġu reklamar rilevanti fis-sit web tagħna jew dawk is-siti web ta’ partijiet terzi.

Jekk jogħġbok, innota li mhux dawn il-cookies kollha jintużaw fuq is-siti web kollha ta’ Abbott. Skont is-sit speċifiku, is-sottodominju jew it-taqsima li tkun qed iżżur f’sit ta’ Abbott, uħud minn dawn il-cookies jew kollha kemm huma jistgħu jintużaw.

X’għażliet għandi dwar il-cookies?

Meta taċċessa xi siti ta’ Abbott għall-ewwel darba, se jidher strixxun tal-cookies u inti se jkollok tagħżel li tagħti l-kunsens biex aħna nużaw il-cookies kollha billi tikklikkja “Aċċetta Kollox”, tirrifjuta l-użu tiegħu billi tikklikkja “Irrifjuta Kollox” jew timmaniġġja l-preferenzi tiegħek billi tikklikkja “Immaniġġja l-Għażliet”.

Fuq xi siti ta’ Abbott oħrajn inti se tingħata istruzzjonijiet sabiex tagħti l-kunsens għal xi cookies jew il-cookies kollha billi tagħżel “Iva” jew “Le” fuq kull waħda mill-kategoriji tal-cookies u tissottometti l-preferenzi tiegħek.

Inti tista’ wkoll taċċessa l-istrixxun tal-cookies fi kwalunkwe ħin billi tikklikkja fuq il-ħolqa tal-“Preferenzi tal-Cookies” fuq in-naħa ta’ taħt tas-sit web, biex tibdel il-preferenzi tiegħek jew tirtira l-kunsens.

Tibdiliet

Jista’ jkun li jkollna bżonn naġġornaw din il-Politika dwar il-Cookies fil-futur u għalhekk inħeġġuk tirrevedi perjodikament din il-Politika dwar il-Cookies biex tibqa’ infurmat(a) dwar kif qed nużaw il-cookies. Din il-politika dwar il-cookies ġiet aġġornata l-aħħar f’Settembru 2021.

European policies
true
accessibility

You are about to exit for another Abbott country or region specific website

Please be aware that the website you have requested is intended for the residents of a particular country or region, as noted on that site. As a result, the site may contain information on pharmaceuticals, medical devices and other products or uses of those products that are not approved in other countries or regions.


The website you have requested also may not be optimized for your specific screen size.

Do you wish to continue and exit this website?

accessibility

You are about to exit the Abbott family of websites for a 3rd party website

Links which take you out of Abbott worldwide websites are not under the control of Abbott, and Abbott is not responsible for the contents of any such site or any further links from such site. Abbott is providing these links to you only as a convenience, and the inclusion of any link does not imply endorsement of the linked site by Abbott.


The website that you have requested also may not be optimized for your screen size.

Do you wish to continue and exit this website??