EU DPO

Dacă doriți să contactați reprezentanții Abbott dintr-o anumită țară, folosiți pagina noastră Worldwide Locations pentru aceste informații. Dacă aveți un comentariu sau o întrebare, sau doriți să vă exercitați drepturile, furnizați următoarele informații:

Please fill all mandatory fields

Invalid Email Address

Email address don't match

Please enter a valid Phone Number

Please enter a valid Zip(Postal) Code

Please select at least 1 file to upload or Max size 4MB.

(required) Privacy Policy missing
În funcție de natura solicitării dvs este posibil să vă solicităm dovedirea identității. Dacă vi se solicită acest lucru este posibil să vă cerem dovezi adecvate, printre care se pot regăsi documente cum ar fi:

1)      acte doveditoare ale identității și adresei dvs (pașaport, permis de conducere, factură de utilități)

2)      acte doveditoare ale identității și adresei persoanei vizate (dacă sunt diferite de cele de mai sus)

3)      autorizația din partea persoanei vizate de a acționa în numele său (dacă este cazul)

Documente doveditoare ale identității (opțional):
()

După ce constatăm că îndepliniți criteriile pentru divulgarea de date sau exercitarea drepturilor conform RGPD și ați furnizat suficiente informații, veți primi un răspuns în termen de 30 de zile de la data la care vă acceptăm cererea pentru procesare. Rețineți că această perioadă poate fi prelungită cu încă 60 de zile atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. Vom informa persoana vizată cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării, prezentând și motivele întârzierii.

În cazul unei solicitări de acces la date sau de exercitare a drepturilor, vă putem cere să vă dovediți identitatea cu acte acceptate înainte de a vă îndeplini solicitarea.

Colectăm aceste informații cu caracter personal pentru a răspunde la solicitarea pe care o trimiteți prin intermediul prezentului formular de contact. Societatea Abbott și partenerii săi înțeleg importanța protejării informațiilor dvs și le vor folosi pentru unicul scop de a răspunde solicitării dvs. Apăsați aici pentru a examina Politica de confidențialitate EU DPO. Apăsând în caseta de mai jos înțelegeți că informațiile furnizate vor fi guvernate de Politica de Confidențialitate EU DPO.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE:
true
accessibility

You are about to exit for another Abbott country or region specific website

Please be aware that the website you have requested is intended for the residents of a particular country or region, as noted on that site. As a result, the site may contain information on pharmaceuticals, medical devices and other products or uses of those products that are not approved in other countries or regions.


The website you have requested also may not be optimized for your specific screen size.

Do you wish to continue and exit this website?

accessibility

You are about to exit the Abbott family of websites for a 3rd party website

Links which take you out of Abbott worldwide websites are not under the control of Abbott, and Abbott is not responsible for the contents of any such site or any further links from such site. Abbott is providing these links to you only as a convenience, and the inclusion of any link does not imply endorsement of the linked site by Abbott.


The website that you have requested also may not be optimized for your screen size.

Do you wish to continue and exit this website??