INTERNETSKI UVJETI I ODREDBE

Vaš pristup stranici Abbott.com podliježe sljedećim uvjetima i odredbama koje možemo s vremena na vrijeme ažurirati, a da vas o tome ne obavijestimo. Pristupom ovom mrežnom mjestu ili njegovim korištenjem suglasni ste s tim da ste pročitali i razumjeli ove Uvjete i odredbe, kao i uvjete naših Pravila zaštite privatnosti koja su obuhvaćena njima, te da pristajete na to da vas oni obvezuju jer se mogu izmijeniti s vremena na vrijeme. Odgovorni ste povremeno pregledati ove Uvjete i odredbe zbog primjenjivih promjena. Vaše korištenje ovog mrežnog mjesta nakon što objavimo neku od izmjena ovih Uvjeta i odredba predstavlja vaše prihvaćanje tih izmjena. Ako se ne slažete s ovim Uvjetima i odredbama (jer se mogu izmijeniti s vremena na vrijeme) ili niste zadovoljni s ovim mrežnim mjestom, vaše jedino i isključivo pravno sredstvo je da ga prestanete koristiti.

Za informacije o korištenju kanala društvenih medija Abbott Laboratoriesa („Abbott“) pogledajte naše Uvjete korištenja društvenih medija.

IZJAVA O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI
Prihvaćate i suglasni ste s tim da:

a. iako vam na ovom mrežnom mjestu nastojimo pružiti najnovije informacije vezane uz razvoje naših proizvoda i usluga te druge informacije o našoj tvrtki, ne jamčimo za točnost, učinkovitost i prikladnost bilo koje informacije koja se nalazi na ovom mrežnom mjestu. Svaka osoba preuzima punu odgovornost i sve rizike koji proizlaze iz korištenja ove mrežne stranice. Informacije su prikazane „U VIĐENOM STANJU“ i mogu uključivati tehničke netočnosti i tipografske pogreške. Abbott Laboratories zadržava pravo na dodavanje, brisanje ili preinake informacija bilo kada i bez prethodne obavijesti.

b. ABBOTT LABORATORIES NE DAJE IZJAVE NITI JAMSTVA NIKAKVOG OBLIKA ILI PRIRODE VEZANO UZ SADRŽAJ ILI INFORMACIJA OBJAVLJENIH NA OVOJ MREŽNOJ STRANICI. ABBOTT LABORATORIES OVIM SE ODRIČE ODGOVORNOSTI OD SVIH IZJAVA I JAMSTAVA, BILO IZRIČITO ILI PREŠUTNO, PROUZROČENIH ZAKONOM, UGOVOROM ILI NA DRUGAČIJI NAČIN, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, SVA JAMSTVA ZA UTRŽIVOST, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU SVRHU, VLASNIŠTVA ILI NEKRŠENJA, OSIM AKO NIJE DRUGAČIJE PREDVIĐENO VAŽEĆIM ZAKONOM. NI U KOJEM SLUČAJU, OSIM AKO TO NIJE DRUGAČIJE PROPISANO VAŽEĆIM ZAKONOM, ABBOTT LABORATORIES NIJE ODGOVORAN NI ZA KAKVU ŠTETU BILO KOJE VRSTE I PRIRODE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, IZRAVNE, NEIZRAVNE, POSEBNE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK DOBITI), POSLJEDIČNE ILI SLUČAJNE ŠTETE KOJE PROIZLAZE IZ POSTOJANJA ILI KORIŠTENJA OVE MREŽNE STRANICE I/ILI INFORMACIJA ILI SADRŽAJA OBJAVLJENIH NA OVOM MREŽNOM MJESTU ILI U VEZI S TIM, BEZ OBZIRA NA TO JE LI ABBOTT LABORATORIESU UKAZANO NA MOGUĆNOST TAKVIH ŠTETA.

c. Abbott nije odgovoran i ne daje nikakva jamstva za točnost, učinkovitost, pravodobnost i prikladnost informacija ili sadržaja dobivenih od trećih osoba, uključujući bilo koje hiperpoveznice na mrežna mjesta ili s mrežnih mjesta trećih osoba, osim ako to nije drugačije propisano važećim obveznim pravom. Osim ako to nije drugačije predviđeno na ovom mrežnom mjestu, Abbott Laboratories ne uređuje, ne zabranjuje niti na koji drugačiji način nadzire sadržaj koji su pružile treće osobe na bilo kojoj oglasnoj ploči, sobi za razgovore ili sličnim forumima, a koji je objavljen na Abbottovom mrežnom mjestu. Stoga takve informacije treba smatrati sumnjivima i Abbott ih ne potvrđuje.

d. Ovo mrežno mjesto može sadržavati izjave usmjerene na budućnost koje odražavaju Abbottova trenutačna očekivanja u vezi s budućim događanjima i poslovnim razvojima. Izjave usmjerene na budućnost uključuju rizike i nesigurnosti. Trenutačni razvoji ili rezultati mogu se osjetno razlikovati od predviđenih i ovise o brojnim čimbenicima, uključujući, ali ne ograničavajući se na, uspjeh trenutačnih istraživačkih programa, rezultate predstojećih ili budućih kliničkih ispitivanja, tekuće komercijalizacije Abbottovih proizvoda, regulatorna odobrenja farmaceutika, valjanost i ostvarivanje Abbottovih patenata, stabilnost komercijalnih odnosa i općih ekonomskih uvjeta. Abbott namjerava redovito ažurirati ovo mrežno mjesto, ali ne preuzima obvezu ažuriranja bilo kog dijela sadržaja.

VAŠE KORIŠTENJE
Vi razumijete, prihvaćate i suglasni ste sa sljedećim:

a. korištenjem ovog mrežnog mjesta suglasni ste s tim da nećete ometati ili presretati naše elektronske informacije objavljene na ovom mrežnom mjestu ili nekom od naših poslužitelja. Također ste suglasni s tim da nećete pokušavati zaobilaziti sigurnosne značajke na našem mrežnom mjestu i da ćete se pridržavati svih važećih lokalnih, državnih, federalnih i međunarodnih zakona, pravila i propisa.

b. Abbottu dajete pravo da koristi cijeli sadržaj koji ste učitali ili na drugačiji način prenijeli na ovo mrežno mjesto, a koji podliježe ovim Uvjetima i odredbama i Abbottovim Pravilima zaštite privatnosti, na bilo koji način koji Abbott odabere, uključujući, ali ne ograničavajući se na, njegovo kopiranje, prikazivanje, izvođenje ili objavljivanje u bilo kojem formatu, njegovo izmjenjivanje, uključivanje u bilo koji drugi materijal ili izradu izvedenog djela na temelju njega.

c. Osim ako Abbott Laboratories nije izričito naveo i unaprijed dogovorio, ne uspostavlja se ugovorni odnos u slučaju da neki korisnik ove mrežne stranice usmeno, pisano ili elektronički komunicira s Abbott Laboratoriesom (poput povratnih informacija, pitanja, komentara, prijedloga, ideja itd.). Ako je nekom mrežnom mjestu potrebno dati takve informacije ili ono zahtijeva njihovo davanje, a takve informacije sadrže osobne podatke koji identificiraju pojedinca (npr. ime, adresa, telefonski broj), Abbott ih prikuplja, upotrebljava i održava dosljednom našim Pravilima zaštite privatnosti. U suprotnom, takva komunikacija i sve informacije dane u vezi s tim smatraju se nepovjerljivima i Abbott ih je slobodan reproducirati, objaviti ili koristiti na drugačiji način za bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, istraživanje, razvoj, proizvodnju, upotrebu i prodaju proizvoda. Osoba koja Abbottu šalje informacije u cijelosti odgovara za njihov sadržaj, uključujući njihovu vjerodostojnost i točnost i nekršenje vlasništva druge osobe ili prava na zaštitu privatnosti.

OZNAČAVANJE PROIZVODA
Osim ako nije drugačije navedeno, nazivi proizvoda, opisi i označavanje potječu iz Sjedinjenih Američkih Država. Proizvodi ne moraju biti dostupni u svim državama ili mogu biti dostupni pod drugim nazivom brenda, u različitim jačinama ili za različite indikacije. Brojni navedeni proizvodi dostupni su samo uz recept vašeg lokalnog zdravstvenog stručnjaka. Osim ako to Abbott Laboratories nije izričito naveo i unaprijed dogovorio, nijedan direktor, zaposlenik, zastupnik ili predstavnik Abbott Laboratoriesa, njegovih društava kćeri ili pridruženih društava nije uključen u davanje medicinskih savjeta, dijagnoza, pružanje liječenja ili drugih zdravstvenih usluga koji na neki način predstavljaju odnos liječnika i bolesnika putem ovog mrežnog mjesta.

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO – informacije, dokumenti i povezane grafike objavljene na ovom mrežnom mjestu (dalje u tekstu: informacije) isključivo su vlasništvo Abbott Laboratoriesa, osim informacija koje su dale treće osobe na temelju ugovora s Abbottom, njegovim društvima kćerima ili pridruženim društvima. Daje se odobrenje da se informacije upotrebljavaju pod uvjetom: (1) da se gornja obavijest o autorskom pravu nalazi na svim kopijama; (2) da se informacije koriste samo za informativnu, nekomercijalnu i osobnu upotrebu; (3) da se informacije ni na koji način ne mijenjaju; i (4) da se nijedna grafika dostupuna na ovoj mrežnoj stranici ne koristi odvojeno od popratnog teksta. Abbott nije odgovoran za sadržaj koji pružaju treće osoba i zabranjuje vam se distribucija takvog materijala bez odobrenja vlasnika autorskog prava sadržaja. Osim kao što je to gore dopušteno, ne daju se licencije, prava, izričito ili prešutno, osobama koje imaju bilo kakvo pravo na patente, žigove i vlasništvo Abbott Laboratoriesa.

Nijedan Abbottov žig, zaštićeni naziv, komercijalna oprema i proizvod na ovom mrežnom mjestu ne smiju se koristiti bez prethodnog pisanog odobrenja Abbott Laboratoriesa, osim za identifikaciju tvrtkinih proizvoda ili usluga.

Ako vjerujete da je vaš rad kopiran i da je dostupan na ovom mrežnom mjestu tako da predstavlja kršenje autorskih prava, možete se obratiti Abbottu davanjem našem agentu za autorska prava sljedeće informacije u pisanom obliku:

  1. identifikaciju rada pod zaštitom autorskih prava za koji tvrdite da je prekršeno;
  2. identifikaciju materijala za koji tvrdite da krši autorska prava i informacije koje su dovoljno opravdane da Abbottu omoguće lociranje materijala;
  3. svoje ime, adresu, telefonski broj i adresu e-pošte;
  4. svoju izjavu da ste u dobroj vjeri uvjereni da sporna uporaba predstavlja kršenje i da nije ovlaštena;
  5. izjavu pod prijetnjom kazne za krivokletstvo da su gornje informacije u vašoj obavijesti točne i da ste vlasnik autorskog prava ili da ste ovlašteni djelovati u ime vlasnika autorskog prava; i
  6. elektronički ili fizički potpis vlasnika autorskog prava ili osobe ovlaštene da djeluje u ime vlasnika autorskog prava.

Kako biste predali obavijest o navodnom kršenju, obratite se Abbottovom imenovanom predstavniku na sljedeću adresu:

Abbott Laboratories
Attn: Trademark Department
100 Abbott Park Road
Dept. 377 Bldg. AP6A-1
Abbott Park, IL 60064
E-pošta: trademarks@abbott.com

PRIVATNOST I SIGURNOST – Abbott je posvećen zaštiti vaše privatnosti na internetu. Razumijemo važnost privatnosti naših klijenata i posjetitelja naših mrežnih mjesta. Našim korištenjem osobnih informacija koje mogu identificirati osobu upravljaju naša Pravila zaštite privatnosti i pristupom našem mrežnom mjestu i njegovim korištenjem slažete se da vas obvezuju ova pravila.

Prihvaćate da kada predajete svoje osobne podatke koji vas mogu identificirati stranici Abbott.com, iako Abbott ima uspostavljene zaštite za sprečavanje neovlaštenog pristupa ili presretanja, ne postoji potpuno jamstvo sigurnosti i slažete se s tim. U MALO VJEROJATNOM SLUČAJU PRESRETANJA ILI NEOVLAŠTENOG PRISTUPA UNATOČ NAŠIM NAPORIMA, I OSIM AKO TO NIJE DRUGAČIJE PROPISANO VAŽEĆIM OBVEZNIM PRAVOM, ABBOTT NE ODGOVORA ZA TAKVA PRESRETANJA ILI NEOVLAŠTENI PRISTUP ILI IZRAVNE, NEIZRAVNE, POSEBNE, SLUČAJNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK DOBITI) KOJE JE PRETRPIO KLIJENT ILI KORISNIK, ČAK IAKO JE ABBOTTU PRETHODNO BILO UKAZANO NA MOGUĆNOST TAKVIH ŠTETA. ABBOTT NE JAMČI, NITI IZRIČITO NITI PREŠUTNO, DA NE POSTOJI MOGUĆNOST PRESRETANJA INFORMACIJA KOJE JE DAO KLIJENT ILI NEOVLAŠTENOG PRISTUPA TIM INFORMACIJIMA I NE DAJE NIKAKVA PREŠUTNA JAMSTVA ZA UTRŽIVOST I PRIKLADNOST ZA ODREĐENU SVRHU, OSIM AKO TO NIJE DRUGAČIJE PROPISANO VAŽEĆIM ZAKONOM. SVAKI JE KLIJENT ODGOVORAN ZA ČUVANJE POVJERLJIVOSTI SVOJE LOZINKE.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI – Abbott ne preuzima nikakvu odgovornost za materijale, informacije i mišljenja pružena, objavljena ili dostupna na drugačiji način putem ovog mrežnog mjesta. Na vlastiti se rizik oslanjate na te materijale, informacije i mišljenja. Abbott se odriče svake odgovornosti za ozljede ili štete proizašle iz korištenja ovog mrežnog mjesta ili sadržaja koji se nalazi na njemu, osim ako to nije drugačije propisano primjenjivim obveznim pravom.

Ovo Abbottovo mrežno mjesto, sadržaj mrežnog mjesta i proizvodi ili usluge koji se pružaju na njemu ili su dostupni putem njega pružaju se na temelju „viđenog stanja“ i „prema dostupnosti“, sa svim nedostacima. NI U KOJEM SLUČAJU, OSIM AKO TO NIJE DRUGAČIJE PROPISANO VAŽEĆIM ZAKONOM, ABBOTT ILI NJEGOVA DRUŠTVA KĆERI ILI PRIDRUŽENA DRUŠTVA, DOBAVLJAČI ILI NJIHOVI DIREKTORI, ZAPOSLENICI ILI PREDSTAVNICI (U DALJEM TEKSTU: ABBOTTOVE STRANKE) NISU ODGOVORNI NI ZA KAKVE ŠTETE, PREMA BILO KOJOJ PRAVNOJ TEORIJI, KOJE PROIZLAZE IZ VAŠEG KORIŠTENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠTENJA OVOG MREŽNOG MJESTA, SADRŽAJA MREŽNOG MJESTA ILI USLUGE PRUŽENE NA OVOM MREŽNOM MJESTU ILI PUTEM NJEGA ILI BILO KOJEG POVEZANOG MJESTA, UKLJUČUJUĆI BILO KOJU SPECIJALNU, NEIZRAVNU, KAZNENU, SLUČAJNU, EGZEMPLARNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, TJELESNE OZLJEDE, GUBITAK DOBITI ILI ŠTETE NASTALE ZBOG KAŠNJENJA, PREKIDA USLUGE, VIRUSA, BRISANJA DATOTEKA ILI ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE, POGREŠAKA, OMAŠKI ILI DRUGIH NETOČNOSTI NA OVOM MREŽNOM MJESTU ILI SADRŽAJU NA NJEMU, BILO DA POSTOJI ILI NE POSTOJI ABBOTTOV NEMAR ILI BILO DA JE ABBOTTU UKAZANO NA MOGUĆNOST TAKVIH ŠTETA. Neke države ne dozvoljavaju ograničavanje odgovornosti pa se ova odredba ne mora odnositi na vas.

OBRATITE POZORNOST NA TO DA SE DODATNE PRAVNE OBAVIJESTI, ODRICANJA OD ODGOVORNOSTI I DRUGI UVJETI I ODREDBE MOGU ODNOSITI NA OVO MREŽNO MJESTO I NA DRUGA MJESTA ČIJI JE VLASNIK ABBOTT, NJEGOVA DRUŠTVA KĆERI ILI PRIDRUŽENA DRUŠTVA ILI AKO ONI UPRAVLJAJU NJIMA.

OPĆENITO
Suglasni ste s tim da ovi Uvjeti i odredbe opisuju cijeli sporazum s nama u vezi s njegovim predmetom. Stranica Abbott.com je kreirana i radi u skladu sa zakonima Države Illinois. Zakoni Države Illinois nadziru uvjete i odredbe u ovim Uvjetima i odredbama, a da nemaju učinak na neko načelo sukoba zakona. Ako nadležni sud smatra da neka odredba ovih Uvjeta i odredaba nije valjana ili se ne može izvršiti, slažete se s tim da ostale odredbe ovih Uvjeta i odredaba ostaju u cijelosti valjane i na snazi. Do najvećeg opsega dopuštenog prema svim važećim obveznim pravima suglasni ste s tim da bez obzira na bilo koje dulje uvjete zajamčene u skladu s primjenjivim zakonom, ne možete podnijeti zahtjev ili pokrenuti tužbu proizašlu iz stranice Abbott.com ili ovih Uvjeta i odredbi ili u vezi s njima nakon više od jedne (1) godine nakon što je proizašao zahtjev ili tužba.