ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ (ONLINE) ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η πρόσβασή σας στο Abbott.com υπόκειται στους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις, οι οποίοι ενδέχεται να μεταλλάσσονται από εμάς κατά καιρούς χωρίς καμία προειδοποίηση προς εσάς. Με την πρόσβαση ή τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, όπως αυτοί πιθανό να τροποποιούνται από καιρό σε καιρό, καθώς επίσης και με τους όρους της Πολιτικής της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία ενσωματώνεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Είστε υπεύθυνοι για την περιοδική αναθεώρηση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων για τυχόν εφαρμοστέες αλλαγές. Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας μετά την δημοσίευση εκ μέρους μας οποιωνδήποτε αλλαγών στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις συνιστά την αποδοχή σας σε αυτές τις αλλαγές. Εάν διαφωνείτε με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις (όπως ενδέχεται να τροποποιούνται κατά καιρούς) ή είστε δυσαρεστημένοι με αυτήν την ιστοσελίδα, η μόνη και αποκλειστική σας λύση είναι να διακόψετε τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των καναλιών κοινωνικών μέσων της Abbott Laboratories («Abbott»), προχωρήστε στους Όρους Χρήσης των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι:

α. Παρόλο που προσπαθούμε να παρέχουμε σε αυτήν την ιστοσελίδα τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και άλλες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μας, δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια, την αποτελεσματικότητα και την καταλληλότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα. Κάθε άτομο αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη και όλους τους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" και ενδέχεται να περιλαμβάνουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Η Abbott Laboratories διατηρεί το δικαίωμα να κάνει προσθήκες, διαγραφές ή τροποποιήσεις στις πληροφορίες ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

β. Η ABBOTT LABORATORIES ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΦΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, Η ABBOTT LABORATORIES ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ, ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΟΜΟΥ, ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΑΛΛΙΩΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟΥ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ABBOTT LABORATORIES ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΦΥΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ) ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΕΣ Ή ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Ή/ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΑΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΝ Η ABBOTT LABORATORIES ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

γ. Η Abbott δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν παρέχει καμία εγγύηση απολύτως, για την ακρίβεια, την αποτελεσματικότητα, το χρονοδιάγραμμα και την καταλληλότητα των πληροφοριών ή περιεχομένου που λαμβάνονται από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συνδέσμους προς ή από ιστοσελίδες τρίτων. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα ιστοσελίδα, η Abbott Laboratories δεν θα επεξεργαστεί, αποκλείσει ή με άλλο τρόπο ελέγξει οποιοδήποτε περιεχόμενο που παρέχεται από τρίτους και έχει αναρτηθεί σε οποιοδήποτε πίνακα ανακοινώσεων, τα chat rooms ή άλλα παρόμοια φόρουμ της ιστοσελίδας. Συνεπώς, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να θεωρούνται ως ύποπτες και δεν έχουν εγκριθεί από την Abbott.

δ. Η παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις και αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες προσδοκίες της Abbott όσον αφορά τα εν λόγω μελλοντικά γεγονότα και την επιχειρησιακή ανάπτυξη. Δηλώσεις αναφορικά με το μέλλον περιλαμβάνουν κινδύνους και αβεβαιότητες. Οι πραγματικές εξελίξεις ή τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς από εκείνες που προβάλλονται και εξαρτώνται από έναν αριθμό παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, την επιτυχία των τωρινών προγραμμάτων έρευνας, τα αποτελέσματα των εκκρεμούντων ή μελλοντικών κλινικών δοκιμών, συνεχή εμπορευματοποίηση των προϊόντων της, ρυθμιστικές εγκρίσεις των φαρμακευτικών προϊόντων, την ισχύ και την εκτέλεση/υλοποίηση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της, τη σταθερότητα των εμπορικών σχέσεών της και τις γενικές οικονομικές συνθήκες. Η Abbott προτίθεται να ενημερώνει την παρούσα Ιστοσελίδα σε τακτική βάση, αλλά δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ενημέρωσης οποιουδήποτε περιεχομένου.

Η ΧΡΗΣΗ ΣΑΣ
Κατανοείτε, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε στα εξής:

α. Χρησιμοποιώντας αυτήν την ιστοσελίδα, συμφωνείτε να μην διακόψετε ή να παραβιάσετε τις ηλεκτρονικές μας πληροφορίες που δημοσιεύονται στην εν λόγω ιστοσελίδα ή σε οποιονδήποτε σέρβερ μας. Επίσης συμφωνείτε να μην προσπαθήσετε να παρακάμψετε οποιαδήποτε μέτρα ασφαλείας της Ιστοσελίδας μας, και να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες, τοπικούς, πολιτειακούς, ομοσπονδιακούς και διεθνείς νόμους, κανόνες και κανονισμούς.

β. Χορηγείτε στην Abbott το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει όλο το περιεχόμενο που ανεβάζετε ή άλλως μεταδίδετε σε αυτήν την ιστοσελίδα, και το εν λόγω περιεχόμενο υπόκειται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις καθώς και την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Abbott και μπορεί να το χρησιμοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο η Abbott επιλέγει, συμπεριλαμβανομένου, αλλά χωρίς περιορισμό, σε αντιγραφή, εμφάνιση, εκτέλεση ή έκδοση σε οποιαδήποτε μορφή, την τροποποίησή του, την ενσωμάτωσή του σε άλλο υλικό ή την παραγωγή ενός παράγωγου έργου βασισμένου σε αυτό.

γ. Εκτός των περιπτώσεων που ρητά δηλώνεται και συμφωνείται εκ των προτέρων από την Abbott Laboratories, δεν θα δημιουργηθεί καμία εμπιστευτική σχέση σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης αυτής της ιστοσελίδας προβαίνει σε προφορική, γραπτή ή ηλεκτρονική επικοινωνία με την Abbott Laboratories (όπως ανταποκρίσεις, ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις, ιδέες κ.λπ.). Εάν οποιαδήποτε ιστοσελίδα της Abbott απαιτεί ή ζητεί να παρέχονται τέτοιες πληροφορίες και εάν αυτές οι πληροφορίες περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης (π.χ. όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου), η Abbott θα τις αποκτήσει, χρησιμοποιήσει και διατηρήσει κατά τρόπο σύμφωνο με την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σε αντίθετη περίπτωση, η εν λόγω επικοινωνία και οι τυχόν πληροφορίες που υποβάλλονται με αυτήν θεωρούνται μη εμπιστευτικές και η Abbott είναι ελεύθερη να αναπαράγει, να δημοσιεύσει ή να χρησιμοποιήσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αυτές τις πληροφορίες για οποιουσδήποτε σκοπούς συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της έρευνας, ανάπτυξης, κατασκευής, χρήσης ή πώλησης προϊόντων που περιέχουν τέτοιες πληροφορίες. Ο αποστολέας οποιωνδήποτε πληροφοριών στην Abbott είναι πλήρως υπεύθυνος για το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένου της ειλικρίνειας και της ακρίβειάς του και της μη παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ή ιδιωτικής ζωής οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά, τα ονόματα προϊόντων, οι περιγραφές και η επισήμανση είναι αμερικανικής προέλευσης. Τα προϊόντα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες ή ενδέχεται να είναι διαθέσιμα με διαφορετικό εμπορικό σήμα, σε διαφορετικές περιεκτικότητες ή για διαφορετικές ενδείξεις. Πολλά από τα προϊόντα που παρατίθενται είναι διαθέσιμα μόνο με ιατρική συνταγή από τον τοπικό σας επαγγελματία υγείας. Εκτός από τις περιπτώσεις που δηλώνεται ρητά και συμφωνείται εκ των προτέρων από την Abbott Laboratories, κανένας διευθυντής, υπάλληλος, αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος της Abbott Laboratories, τις θυγατρικές εταιρείες και τους συνεργάτες της δεν προσφέρουν ιατρική συμβουλή, διάγνωση, θεραπεία ή άλλες ιατρικές υπηρεσίες που δημιουργούν με οποιονδήποτε τρόπο σχέση ιατρού-ασθενούς μέσω αυτής της ιστοσελίδας.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Οι πληροφορίες, τα έγγραφα και τα σχετικά γραφικά που δημοσιεύονται σε αυτόν τον Δικτυακό Τόπο («Πληροφορίες») αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Abbott Laboratories, εκτός από τις πληροφορίες που παρέχονται από τρίτους προμηθευτές με σύμβαση με την Abbott, τις θυγατρικές εταιρείες και τους συνεργάτες της. Χορηγείται άδεια χρήσης των Πληροφοριών υπό την προϋπόθεση ότι (1) η ανωτέρω ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων εμφανίζεται σε όλα τα αντίγραφα, (2) η χρήση των Πληροφοριών είναι μόνο για ενημερωτική και μη εμπορική ή προσωπική χρήση, (3) οι Πληροφορίες δεν τροποποιούνται καθ 'οιονδήποτε τρόπο και (4) οποιαδήποτε διαθέσιμα γραφικά από αυτό το Διαδικτυακό χώρο δεν χρησιμοποιούνται χωριστά από το συνοδευτικό κείμενο. Η Abbott δεν ευθύνεται για περιεχόμενο που παρέχεται από τρίτους και σας απαγορεύεται η διανομή τέτοιου είδους υλικού χωρίς την άδεια του κατόχου των εν λόγω πνευματικών δικαιωμάτων. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, δεν χορηγείται καμία άδεια ή δικαίωμα, ρητό ή υπονοούμενο, σε οποιοδήποτε πρόσωπο από οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα ή άλλο δικαίωμα ιδιοκτησίας της Abbott Laboratories.

Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, εμπορικών ονομάτων, εμπορικών ενδυμάτων και προϊόντων σε αυτό το Διαδικτυακό χώρο της Abbott χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Abbott Laboratories, εκτός για λόγους αναγνώρισης του προϊόντος ή των υπηρεσιών της εταιρείας.

Εάν πιστεύετε ότι η δουλειά σας έχει αντιγραφεί και είναι προσβάσιμη σε αυτόν τον Διαδικτυακό χώρο κατά τρόπο που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, μπορείτε να ειδοποιήσετε την Abbott παρέχοντας εγγράφως στον αντιπρόσωπό μας για πνευματικά δικαιώματα τα ακόλουθα:

 1. Ταυτοποίηση του έργου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, το οποίο ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί.
 2. Ταυτοποίηση του υλικού που υποστηρίζετε ότι παραβιάζει και πληροφορίες αρκετά επαρκείς ώστε να επιτρέψει στην Abbott να εντοπίσει το υλικό.
 3. Το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.
 4. Δήλωση από εσάς ότι έχετε καλή πίστη ότι η αμφισβητούμενη χρήση παραβιάζει και δεν έχει εξουσιοδότηση.
 5. Μια δήλωση, η οποία υπόκειται σε ποινή σε περίπτωση ψευδορκίας, ότι οι παραπάνω πληροφορίες στην ειδοποίησή σας είναι ακριβείς και ότι είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή είστε εξουσιοδοτημένοι να ενεργείτε για λογαριασμό του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων, και
 6. Η ηλεκτρονική ή φυσική υπογραφή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων ή του εξουσιοδοτημένου να ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
 7. Για να υποβάλετε μια ειδοποίηση της υποτιθέμενης παράβασης, επικοινωνήστε με τον Ορισθέντα Αντιπρόσωπο της Abbott στην ακόλουθη διεύθυνση:

  Abbott Laboratories
  Attn: Trademark Department (Τμήμα Εμπορικών Σημάτων)
  100 Abbott Park Road
  Dept. 377 Bldg. ΑΡ6Α-1
  Abbott Park, IL 60064
  Email: trademarks@abbott.com

  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
  Η Abbott δεσμεύεται να διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων στο Διαδίκτυο. Κατανοούμε τη σημασία του ιδιωτικού απορρήτου για τους πελάτες και επισκέπτες στην ιστοσελίδα μας. Η χρήση από εμάς οποιωνδήποτε προσωπικών στοιχείων διέπεται από την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και με την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτήν την πολιτική.

  Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε κατά την υποβολή προσωπικών στοιχείων στην Abbott.com ότι παρόλο που η Abbott έχει προστατευτικά μέτρα για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή υποκλοπής, δεν υπάρχει απόλυτη εγγύηση της ασφάλειας. ΣΤΗΝ ΑΠΙΘΑΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΑΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ Η ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΜΑΣ, Η ABBOTT ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΥΠΟΚΛΟΠΗ Η ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ) ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΕΝΑΣ ΠΕΛΑΤΗΣ Η ΧΡΗΣΤΗΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η ABBOTT ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Η ABBOTT ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ, ΡΗΤΩΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΑ, ΟΤΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΠΕΛΑΤΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΠΟ ΥΠΟΚΛΟΠΗ Η ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Ο ΚΑΘΕ ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΤΟΥ/ΤΗΣ.

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
  Η Abbott δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τα υλικά, τις πληροφορίες και τις απόψεις που παρέχονται, δημοσιεύονται ή διατίθενται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Η εμπιστοσύνη σε αυτά τα υλικά, πληροφορίες και απόψεις είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Η Abbott αποποιείται κάθε ευθύνη για τραυματισμό ή ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου που περιέχεται σε αυτήν.

  Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ABBOTT, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΣΗ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ», ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ABBOTT, Ή ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΠΩΛΗΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Ή ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥΣ Ή ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΕΦΕΞΗΣ «ABBOTT ΜΕΡΗ») ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΥΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Η ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ Ή ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ, ΕΜΜΕΣΩΝ, ΠΟΙΝΙΚΩΝ, ΤΥΧΑΙΩΝ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΩΝ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΙΟΥΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΩΝ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ή ΛΑΘΗ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ABBOTT ΚΑΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΑΝ Η ABBOTT ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ Ή ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.
  Ορισμένες Πολιτείες δεν επιτρέπουν τον περιορισμό ευθύνης, επομένως αυτή η διάταξη ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ Ή ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ABBOTT, ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ.

  ΓΕΝΙΚΑ
  Συμφωνείτε ότι οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις περιγράφουν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ μας σε σχέση με το αντικείμενο της. Η Abbott.com δημιουργήθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας του Ιλινόις. Οι νόμοι της Πολιτείας του Ιλινόις θα ελέγχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, χωρίς να ισχύουν οι αρχές σύγκρουσης νόμων. Εάν ένα αρμόδιο δικαστήριο διαπιστώσει ότι οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων είναι άκυρη ή μη εκτελεστή, συμφωνείτε ότι οι υπόλοιπες διατάξεις αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων παραμένουν σε πλήρη ισχύ. Συμφωνείτε ότι ανεξάρτητα από οποιοδήποτε εφαρμοστέο αντίθετο δίκαιο, δεν μπορείτε να υποβάλετε μια αξίωση ή αιτία αγωγής που απορρέει από ή σχετίζεται με την Abbott.com ή τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις περισσότερο από ένα (1) έτος μετά την πρόκυψη της εν λόγω αξίωσης ή αιτίας.