TERMENI ȘI CONDIȚII ONLINE

Accesul dvs. la Abbott.com este supus următorilor Termeni și condiții, care pot fi actualizați de noi periodic, fără o notificare către dvs. Prin accesarea sau utilizarea acestui site web, sunteți de acord că ați citit, înțeles și că trebuie să respectați acești Termeni și condiții, care pot fi modificați periodic, precum și termenii din Politica noastră de confidențialitate, care sunt incluși în acești Termeni și condiții. Sunteți responsabil/ă pentru examinarea periodică a acestor Termeni și condiții pentru modificări aferente. Utilizarea de către dvs. a acestui site web după ce vă înștiințăm asupra oricăror modificări a Termenilor și condițiilor constituie acceptul dvs. privind aceste modificări. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni și condiții (care pot fi periodic modificați) sau sunteți nemulțumit/ă de acest site web, soluția unică și exclusivă pentru dvs. este întreruperea utilizării acestui site.

Pentru informații despre utilizarea canalelor de rețele sociale ale Abbott Laboratories („Abbott”), vă rugăm să vizualizați Termenii de utilizare ai rețelelor noastre sociale.

DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII
Confirmați și sunteți de acord că:

a. Deși ne străduim să oferim ultimele actualizări legate de produsele și serviciile noastre pe acest site web și alte informații despre compania noastră, nu garantăm acuratețea, eficacitatea și cât de adecvate sunt informațiile conținute în acest site web. Fiecare persoană își asumă întreaga responsabilitate și toate riscurile care decurg din utilizarea acestui site web. Informațiile sunt prezentate „CA ATARE” și pot include inexactități tehnice sau erori de redactare. Abbott Laboratories își rezervă dreptul de a completa, șterge sau modifica informațiile în orice moment, fără o notificare prealabila.

b. ABBOTT LABORATORIES NU FACE NICIO DECLARAȚIE SAU NICIO GARANȚIE DE ORICE FEL SAU NATURA CU PRIVIRE LA INFORMAȚIILE SAU CONȚINUTUL AFIȚATE PE ACEST SITE WEB. PRIN URMARE, ABBOTT LABORATORIES DECLINĂ ORICE DECLARAȚII SAU GARANȚII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, CREATE PRIN LEGE, PRIN CONTRACT SAU PRIN ALTĂ MODALITATE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ORIGE GARANȚII DE COMERCIALIZARE, CONFORMITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP, TITLU SAU NEÎNCĂLCARE. ÎN NICIUN CAZ ABBOTT LABORATORIES NU VA FI RĂSPUNZĂTOATE PENTRU NICIO DAUNĂ DE ORICE FEL SAU NATURĂ, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, CU CONSECINȚE SPECIALE (INCLUSIV SCĂDEREA PROFITULUI) SECUNDARE SAU INDIRECTE CARE DECURG DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU EXISTENȚA SAU UTILIZAREA ACESTUI SITE WEB ȘI/SAU INFORMAȚIILE SAU CONȚINUTUL AFIȘAT PE ACEST SITE WEB, INDIFERENT DACĂ ABBOTT LABORATORIES A FOST INFORMATĂ CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA ACESTOR DAUNE.

c. Abbott nu este responsabilă și nu oferă nicio garanție de niciun fel, pentru acuratețea, eficiența, actualitatea și caracterul adecvat al oricăror informații sau conținuturi obținute de la terțe părți, inclusiv orice hyperlink-uri către sau din partea unor site-uri terțe. Cu excepția cazului în care se prevede altfel pe acest site Web, Abbott Laboratories nu va edita, cenzura sau controla în alt mod niciun conținut furnizat de terțe părți pe orice avizier, camera de chat sau alte forumuri similare afișate pe site-ul său. Prin urmare, aceste informații ar trebui considerate suspecte și neaprobate de către Abbott.

d. Acest site web poate conține declarații anticipative care reflecta actualele așteptări ale Abbott privind viitoarele evenimente și dezvoltarea afacerilor. Declarațiile anticipative implică riscuri și incertitudini. Evoluțiile sau rezultatele efective ar putea diferi semnificativ de cele preconizate și depind de un număr de factori, inclusiv, dar fără a se limita la, succesul programelor actuale de cercetare, rezultatele testelor studiilor clinice în vigoare sau viitoare, comercializarea în curs a produselor sale, aprobări de reglementare a produselor farmaceutice, valabilitatea și aplicarea brevetelor sale, stabilitatea relațiilor sale comerciale și condițiile economice generale. Abbott intenționează să actualizeze acest site în mod regulat, dar nu își asumă obligația de a actualiza conținutul.

UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ
Înțelegeți, confirmați și sunteți de acord cu următoarele:

a. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord să nu perturbați sau interceptați informațiile noastre electronice afișate pe acest site sau pe oricare dintre serverele noastre. De asemenea, sunteți de acord că nu încercați să eludați niciun element de securitate al site-ului nostru web și să respectați toate legile, regulile și regulamentele locale, statale, federale și internaționale.

b. Să acordați companiei Abbott dreptul de a folosi tot conținutul pe care îl încărcați sau îl transmiteți către acest site web, sub rezerva acestor Termeni și condiții și a Politicii de confidențialitate Abbott, în orice mod alege Abbott, inclusiv, dar fără a se limita la, copierea, afișarea, efectuarea sau publicarea în orice tip de format care ar modifica conținutul, integrându-l în alte materiale sau elaborând lucrări inspirate din acesta.

c. Cu excepția cazurilor în care se precizează în mod expres și convenit în prealabil de către Abbott Laboratories, nu se va stabili nicio relație confidențială în cazul în care orice utilizator al acestui site web va comunica cu Abbott Laboratories oral, în scris sau electronic (precum păreri, întrebări, comentarii, sugestii, idei, etc.) Dacă oricare din Site-urile web Abbot necesită sau solicită furnizarea acestor informații , iar aceste informații conțin date personale de identificare (de ex. nume, adresă, număr de telefon), Abbott le va obține, utiliza și păstra într-un mod care să respecte Politica noastră de confidențialitate. În caz contrar, această comunicare și orice informații ytansmise prin aceasta sunt considerate neconfidențiale, iar Abbott va avea libertatea de a reproduce, publica sau utiliza aceste informații în orice scopuri, incluzând, dar fără a se limita la, cercetarea, dezvoltarea, fabricarea, utilizarea sau vânzarea de produse care includ aceste informații. Persoana care trimite orice informații către Abbott este pe deplin responsabilă pentru conținutul acestora, inclusiv pentru veridicitatea, acuratețea și neîncălcarea drepturilor de proprietate intelectuală sau de confidențialitate ale unei alte persoane.

ETICHETAREA PRODUSULUI
Cu excepția cazurilor în care se prevede altfel, numele produselor, descrierile și etichetarea sunt de origine SUA. Produsele potsă nu fie disponibile în toate țările sau pot fi disponibile sub un alt nume, în concentrații diferite sau având alte indicații. Multe dintre produsele enumerate sunt disponibile doar pe bază de prescripție de la medicul dvs. local. Cu excepția cazurilor în care Abbott Laboratories a specificat și convenit în prealabil, niciun director, angajat, agent sau reprezentant al Abbott Laboratories, al filialelor și societăților afiliate nu sunt angajați în acordarea de consultanță medicală, diagnosticare, tratament sau alte servicii medicale care ar crea o relație medic - pacient prin intermediul acestui site web.

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ Informațiile, documente și imaginile acestui site web („Informațiile”) sunt proprietatea exclusivă a Abbott Laboratories, cu excepția informațiilor furnizate de furnizori terți care au contract cu Abbott, cu filialele și societățile afiliate. Permisiunea de a utiliza informațiile este acordată cu condiția ca (1) drepturile de autor de mai sus să apară pe toate exemplarele; (2) informațiile să fie utilizate exclusiv cu titlu informativ și în scopuri necomerciale sau pentru uz personal; (3) informațiile să nu fie modificate în niciun fel; și (4) nicio imagine de pe acest site websă nu fie utilizată separat de textul care o însoțește. Abbott nu este responsabilă pentru conținutul furnizat de furnizorii terți și nu aveți voie să distribuiți aceste materiale fără permisiunea deținătorul drepturilor de autor. Cu excepția derogărilor de mai sus, nicio licență sau drept, expres sau implicit, nu sunt acordate niciunei persoane sub niciun brevet, marcă comercială sau alt drept de proprietate al Abbott Laboratories.

Utilizarea oricărei mărci comerciale Abbott, a denumirilor comerciale, a prezentărilor comerciale și a produselor de pe acest site web nu poate fi efectuată fără autorizația scrisă prealabilă a Abbott Laboratories, cu excepția identificării produsului sau a serviciilor companiei.

Dacă considerați că munca dvs. a fost copiată și este accesibilă pe acest site într-un mod care constituie o încălcare a drepturilor de autor, puteți notifica Abbott furnizând agentului nostru pentru drepturile de autor următoarele informații în scris:

  1. Identificarea lucrării protejate prin drepturi de autor despre care susțineți că fost utilizată ilegal;
  2. Identificarea materialului despre care se presupune că încalcă legea și informații suficient de rezonabile pentru a permite companiei Abbott să localizeze materialul;
  3. Numele dvs., adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail;
  4. O declarație a dvs. pe proprie răspundere prin care menționați că materialul este utilizat ilegal și fără autorizație;
  5. O declarație făcută sub sancțiunea sperjurului prin care menționați că informațiile de mai sus din notificarea dvs. sunt exacte și că sunteți deținătorul drepturilor de autor sau sunteți autorizat să acționați în numele deținătorului drepturilor de autor; și
  6. Semnătura electronică sau fizică a deținătorului drepturilor de autor sau a unei persoane autorizate să acționeze în numele deținătorului drepturilor de autor.

Pentru a trimite o notificare privind încălcarea drepturilor de autor, contactați agentul desemnat de Abbott la următoarea adresă:

Abbott Laboratories
În atenția: Trademark Department
100 Abbott Park Road
Dept. 377 Bldg. AP6A-1
Abbott Park, IL 60064
E-mail: trademarks@abbott.com

CONFIDENȚIALITATE ȘI SECURITATE Abbott se angajează să vă protejeze confidențialitatea online. Înțelegem importanța confidențialității clienților noștri și a vizitatorilor site-ului nostru web. Utilizarea de către noi a informațiilor de identificare personală este reglementată de Politica noastră de confidențialitate și prin accesarea și utilizarea site-ului nostru web, sunteți de acord să respectați această politică.

Recunoașteți și sunteți de acord că, atunci când trimiteți informațiile dvs. de identificare personală la Abbott.com, deși Abbott a instituit măsuri de securitate pentru a preveni accesul neautorizat sau interceptarea, nu există nicio garanție absolută în privința securității. ÎN CAZUL UNEI INTERCEPTĂRI SAU A ACCESULUI NEAUTORIZAT ÎN POFIDA EFORTURILOR NOASTRE, ABBOTT NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU ACESTE INTERCEPTĂRI SAU PENTRU ACCESUL NEAUTORIZAT SAU PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, ACCIDENTALE SAU CU CONSECINȚE (INCLUSIV PIERDEREA PROFITULUI) SUFERITE DE UN CLIENT SAU UTILIZATOR, CHIAR DACĂ ABBOTT A FOST ÎNȘTIINȚATĂ DE POSIBILITATEA ACESTOR DAUNE. ABBOTT NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, CĂ INFORMAȚIILE FURNIZATE DE CĂTRE UN CLIENT NU VOR FI INTERCEPTATE SAU NU VOR FI ACCESATE ÎN MOD NEAUTORIZAT ȘI NU OFERĂ NICIO GARANȚIE IMPLICITĂ DE COMERCIALIZARE ȘI CONFORMITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP. FIECARE CLIENT ESTE RESPONSABIL PENTRU MENȚINEREA CONFIDENȚIALITĂȚII PAROLEI SALE.

LIMITAREA RĂSPUNDERII Abbott nu își asumă nicio responsabilitate pentru materialele, informațiile sau părerile oferite, trimise sau disponibile în alt mod prin intermediul acestui site web. Recurgerea la aceste materiale, informații și opinii se va face exclusiv pe propriul dvs. risc. Abbott declină orice responsabilitate pentru accidente sau daune care rezulta din utilizarea acestui site web sau a conținutului acestuia.

ACEST SITE WEB ABBOT, CONȚINUTUL SITEULUI ȘI PRODUSELE ȘI SERVICIILE FURNIZATE SAU DISPONIBILE PRIN ACEST SITE WEB SUNT FURNIZATE „CA ATARE” ȘI „ÎN FUNCȚIE DE DISPONIBILITATE”, CU TOATE DEFECTELE. ÎN NICIUN CAZ ABBOTT, SAU FILIALELE, SOCIETĂȚILE AFILIATE, DISTRIBUITORII SAU DIRECTORII, ANGAJAȚII SAU AGENȚII (DENUMIȚI ÎN CONTINUARE „PĂRȚILE ABBOTT”) NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU ORICE DAUNE DE ORICE FEL, ÎN TEMEIUL ORICĂREI TEORII JURIDICE, CARE DECURG SAU AU LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA, SAU IMPOSIBILITATEA DE A UTILIZA ACEST SITE WEB, A CONȚINUTULUI SITE-ULUI WEB, A ORICĂROR SERVICII OFERITE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI SITE WEB SAU ORICĂRUI ALT SITE INTERCONECTAT, INCLUZÂD ORICE DAUNE SPECIALE, INDIRECTE, PUNITIVE, ACCIDENTALE, EXEMPLARE SAU SECUNDARE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, VĂTĂMĂRI PERSONALE, BENEFICII NEREALIZATE SAU DAUNE REZULTATE DIN INTARZIERE, INTRERUPEREA SERVICIULUI, VIRUȘI, ȘTERGEREA FIȘIERELOR SAU A COMUNICĂRILOR ELECTRONICE, ERORI, OMISIUNI SAU ALTE INEXACTITĂȚI DIN ACEST SITE WEB SAU DIN CONȚINUTUL SITE-ULUI, INDIFERENT DACĂ EXISTĂ SAU NU NEGLIJENȚĂ DIN PARTEA ABBOTT ȘI INDIFERENT DACĂ ABBOTT A FOST ÎNȘTIINȚATĂ SAU NU DE POSIBILITATEA ACESTOR DAUNE. Unele state nu permit limitarea răspunderii, astfel încât această dispoziție poate să nu vi se aplice.

VĂ RUGĂM SĂ AVEȚI ÎN VEDERE CĂ MENȚIUNILE LEGALE SUPLIMENTARE, DECLINAREA RĂSPUNDERII ȘI ALȚI TERMENI ȘI CONDIȚII S-AR PUTEA APLICA ACESTUI SITE ȘI ALTOR SITE-URI WEB DEȚINUTE SAU OPERATE DE ABBOT, FILIALELE SALE SAU SOCIETĂȚILE AFILIATE.

GENERAL
Sunteți de acord că acești Termeni și condiții descriu întregul acord dintre noi, cu privire la obiectul acordului. Abbott.com a fost creat și funcționează conform legilor statului Illinois. Legile statului Illinois vor guverna termenii și condițiile prevăzuți în acești Termeni și condiții, fără a a se ține cont de principiile privind conflictul de legi. Dacă instanța competentă constată că orice prevedere a acestor Termeni și condiții este nulă sau neaplicabilă, sunteți de acord că celelalte prevederi ale acestor Termeni și condiții vor rămâne aplicabile. Acceptați că indiferent de orice dispoziții contrare ale unei legi aplicabile, nu puteți depune o plângere sau intenta o acțiune ce decurge sau care are legătură cu Abbott.com sau acești Termeni și condiții la mai mult de un (1) an de la data producerii motivului plângerii sau acțiunii.