SPLETNA PRAVILA IN POGOJI

Za dostop do spletnega mesta Abbott.com veljajo naslednja Pravila in pogoji, ki jih lahko občasno posodobimo brez predhodnega obvestila. Z dostopom do tega spletnega mesta ali z uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da ste omenjena splošna Pravila in pogoje, ki jih lahko občasno spremenimo, prebrali, razumeli in se strinjate, da ste zavezani k njihovemu upoštevanju, enako pa velja tudi za pogoje našega pravilnika o zasebnosti, ki je vključen v ta Pravila in pogoje. Odgovorni ste za redno pregledovanje teh Pravil in pogojev zaradi ustreznih sprememb. Vaša uporaba tega spletnega mesta po tem, ko bomo objavili vse spremembe teh Pravil in pogojev, pomeni, da omenjene spremembe sprejmete. Če se ne strinjate s temi Pravili in pogoji (ki se lahko občasno spremenijo) ali ste nezadovoljni s tem spletnim mestom, je vaše edino pravno sredstvo prenehanje uporabe tega spletnega mesta.

Za informacije o uporabi družabnih medijev Abbott Laboratories (»Abbott«) si oglejte Pogoje uporabe našega družbenega omrežja.

OPOZORILA
Potrjujete in se strinjate, da:

a. Čeprav si prizadevamo, da bi na tem spletnem mestu zagotovili najnovejša dogajanja v zvezi z našimi izdelki in storitvami ter druge informacije o našem podjetju, ne jamčimo za točnost, učinkovitost in ustreznost informacij, ki jih vsebuje to spletno mesto. Vsaka oseba prevzame polno odgovornost in vsa tveganja, ki izhajajo iz uporabe tega spletnega mesta. Informacije so predstavljene »TAKŠNE, KOT SO« in lahko vsebujejo tehnične netočnosti ali tipkarske napake.netoč Abbott Laboratories si pridržuje pravico, da kadar koli brez predhodnega obvestila doda, izbriše ali spremeni informacije.

b. ABBOTT LABORATORIES NE DAJE NIKAKRŠNIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV V ODNOSU DO INFORMACIJ IN VSEBIN, KI SO NAVEDENE NA TEJ SPLETNI STRANI. ABBOTT LABORATORIES NA TEM MESTU ZAVRAČA VSA ZAGOTOVILA ALI JAMSTVA, IZRECNA ALI IMPLICITNA, USTVARJENA Z ZAKONOM, POGODBO ALI KAKO DRUGAČE, VKLJUČNO Z, BREZ OMEJITEV, KAKRŠNIMI KOLI JAMSTVI GLEDE PRIMERNOSTI, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, NASLOVA ALI NEKRŠITEV. ABBOTT LABORATORIES V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJA ZA KAKRŠNO KOLI ŠKODO KAKRŠNE KOLI VRSTE ALI NARAVE, VKLJUČNO Z, BREZ OMEJITEV, NEPOSREDNO, POSREDNO, POSEBNO (VKLJUČNO Z IZGUBO DOBIČKA), POSLEDIČNO ALI NAKLJUČNO ŠKODO, KI IZHAJA IZ ALI KI JE POVEZANA Z OBSTOJEM ALI UPORABO TEGA SPLETNEGA MESTA IN/ALI INFORMACIJAMI ALI VSEBINO, OBJAVLJENO NA TEM SPLETNEM MESTU, NE GLEDE NA TO, ALI SO BILI ABBOTT LABORATORIES OBVEŠČENI O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE.

c. Razen če ni izrecno določeno in vnaprej dogovorjeno s strani podjetja Abbott Laboratories, se ne zahteva zaupnih informacij v primeru, da kateri koli uporabnik te spletne strani vzpostavi ustno, pisno ali elektronsko komunikacijo z Abbott Laboratories (kot so povratne informacije, vprašanja, pripombe, predloge, ideje itd.). Razen v primeru, da ni na tem spletnem mestu navedeno drugače, Abbott Laboratories ne bodo spreminjali, cenzurirali ali drugače nadzorovali vsebine, ki jo zagotavljajo tretje stranke na oglasnih deskah, spletnih klepetalnicah ali drugih podobnih forumih, objavljenih na svojem spletnem mestu. Takšne informacije je zato treba šteti za sumljive in s strani podjetja Abbott nepotrjene informacije.

d. Ta spletna stran lahko vsebuje izjave o napovedih, ki odražajo trenutna pričakovanja podjetja Abbott glede prihodnjih dogodkov in poslovnega razvoja. Izjave o napovedih vključujejo tveganja in negotovosti. Dejanski razvoj ali rezultati se lahko bistveno razlikujejo od predvidenih in so odvisni od številnih dejavnikov, kar med drugim vključuje tudi uspeh trenutnih raziskovalnih programov, rezultatov nerešenih ali prihodnjih kliničnih preskušanj, stalne komercializacije svojih izdelkov, regulativnih odobritev farmacevtskih izdelkov, veljavnost in uveljavljanje patentov podjetja, stabilnost trgovinskih odnosov podjetja in splošne gospodarske razmere. Podjetje Abbott namerava redno posodabljati to spletno stran, vendar ne prevzema nobene obveznosti za posodobitev vsebine.

VAŠA UPORABA
Razumete, priznavate in se strinjate z naslednjim:

a. Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da ne boste prekinili ali prestregli naših elektronskih informacij, objavljenih na tej spletni strani ali na katerem koli od naših strežnikov. Prav tako se strinjate, da ne boste poskušali obiti nobenih varnostnih funkcij našega spletnega mesta in da se boste držali vseh veljavnih lokalnih, državnih, zveznih in mednarodnih zakonov, pravil in predpisov.

b. Podjetju Abbot dajete pravico do uporabe vse vsebine, ki jo prenesete ali kako drugače posredujete na to spletno mesto, v skladu s temi pogoji in pogoji ter politiko zasebnosti podjetja Abbott na kakršen koli način, ki ga Abbott izbere, kar med drugim vključuje tudi kopiranje, prikazovanje, izvajanje ali objavo v kakršni koli obliki, spreminjanje, vključevanje v drugo gradivo ali ustvarjanje iz omenjene vsebine izpeljanega dela.

c. Razen če ni izrecno določeno in vnaprej dogovorjeno s strani podjetja Abbott Laboratories, se ne zahteva vzpostavitve zaupnega odnosa v primeru, da kateri koli uporabnik te spletne strani vzpostavi ustno, pisno ali elektronsko komunikacijo z Abbott Laboratories (kot so povratne informacije, vprašanja, pripombe, predlogi, ideje itd.). Če katera koli spletna stran podjetja Abbott zahteva, da se takšne informacije zagotovijo, in da te informacije vsebuje osebne podatke (npr. ime, naslov, telefonsko številko), jih podjetje Abbott pridobi, uporabi in vzdržuje na način, ki je skladen z našo politiko zasebnosti. V nasprotnem primeru se taka komunikacija in vse informacije, ki so z njo poslane, šteje za nezaupne, podjetje Abbott pa lahko prosto razmnožuje, objavlja ali drugače uporablja te informacije za kakršne koli namene, ki med drugim vključujejo tudi raziskave, razvoj, proizvodnjo, uporabo ali prodajo takšnih informacij. Pošiljatelj kakršnih koli podatkov podjetju Abbott je v celoti odgovoren za njegovo vsebino, vključno z njeno resničnostjo in točnostjo ter njeno kršitvijo pravic do lastnine ali zasebnosti katere koli druge osebe.

ZNAČILNOSTI IZDELKA
Če ni navedeno drugače, so imena, opisi in označevanje izdelkov iz ZDA. Izdelki morda niso na voljo v vseh državah ali pa so na voljo pod drugo blagovno znamko, v različnih jakostih ali za različne indikacije. Mnogi od navedenih izdelkov so na voljo le na recept zdravstvenega delavca. Razen če je to izrecno in vnaprej dogovorjeno s strani podjetja Abbott Laboratories, noben direktor, zaposleni, zastopnik ali predstavnik podjetja Abbott Laboratories, njegovih podružnic in hčerinskih podjetij ne nudi zdravstvenih nasvetov, diagnostike, zdravljenja ali drugih zdravstvenih storitev, ki na kakršen koli način ustvarjajo odnos med zdravnikom in bolnikom, prek tega spletnega mesta.

INTELEKTUALNA LASTNINA Informacije, dokumenti in povezane grafike, objavljene na tem spletnem mestu (»Informacije«), so izključna last podjetja Abbott Laboratories, razen informacij, ki jih tretji ponudniki posredujejo podjetju Abbott, njegovim podružnicam ali hčerinskim podjetjem. Dovoljenje za uporabo informacij je odobreno, če (1) se zgornje obvestilo o avtorskih pravicah navede na vseh kopijah; (2) se informacije uporabljajo zgolj za informativno in nekomercialno ali osebno uporabo; (3) se informacij ne spreminja; in (4) so grafike na tej spletni strani na voljo ločeno od spremnega besedila. Podjetje Abbott ni odgovorno za vsebino, ki jo zagotavljajo tretji ponudniki, prav tako pa je takšen material prepovedano distribuirati brez dovoljenja lastnika avtorskih pravic. Razen v zgoraj dovoljenem obsegu nobena licenca ali pravica, izrecna ali implicitna, ni podeljena nobeni osebi v skladu s patentom, blagovno znamko ali drugo lastniško pravico podjetja Abbott Laboratories.

Uporaba nobene blagovne znamke, imen blagovnih znamk, trgovskih oblačil in izdelkov podjetja Abbott na tej spletni strani se ne sme izvajati brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Abbott Laboratories, razen v namen identifikacije izdelka ali storitev podjetja.

Če mislite, da je bilo vaše delo kopirano in je na tem spletnem mestu dostopno na način, ki predstavlja kršitev avtorskih pravic, lahko podjetje Abbott obvestite tako, da našemu zastopniku za avtorske pravice posredujete naslednje:

  1. Identifikacijo avtorsko zaščitenega dela, za katerega trdite, da je bilo kršeno;
  2. Identifikacijo materiala, za katerega se domneva, da gre za kršitev, in podatkov, ki smiselno zadostujejo za to, da se podjetju Abbott omogoči iskanje gradiva;
  3. Vaše ime, naslov, telefonsko številko in naslov elektronske pošte;
  4. Vašo izjavo, da ste se v dobri veri prepričali, da je uporaba sporna in ni dovoljena;
  5. Izjavo o tem, da so zgoraj navedene informacije v vašem obvestilu točne in da ste lastnik avtorskih pravic ali da ste pooblaščeni za delovanje v imenu lastnika avtorskih pravic; in
  6. Elektronski ali fizični podpis lastnika avtorskih pravic ali osebe, pooblaščene za delovanje v imenu imetnika avtorskih pravic.

Če želite poslati obvestilo o kršitvi, se obrnite na pooblaščenega zastopnika podjetja Abbott na naslov:

Abbott Laboratories
Attn. Trademark Department
100 Abbott Park Road
Dept. 377 Bldg. AP6A-1
Abbott Park, IL 60064
E-pošta: trademarks@abbott.com

ZASEBNOST IN VARNOST Podjetje Abbott je zavezano k varovanju vaše zasebnosti na spletu. Razumemo vlogo, ki jo zasebnost igra za naše stranke in obiskovalce našega spletnega mesta. Naša uporaba osebnih podatkov je urejena z našo Politiko zasebnosti in z dostopom do našega spletnega mesta se strinjate s to politiko.

Priznavate in se strinjate, da pri posredovanju vaših osebnih podatkov podjetju Abbott.com ni absolutnega zagotovila varnosti kljub temu, da ima podjetje Abbott zagotovljene zaščitne ukrepe za preprečevanje nepooblaščenega dostopa ali prestrezanja. V MALO VERJETNEM PRIMERU PRESTREZANJA ALI NEPOOBLAŠČENEGA DOSTOPA KLJUB NAŠIM PRIZADEVANJEM PODJETJE ABBOTT NI ODGOVORNO ZA TAKŠNO PRESTREZANJE ALI NEPOOBLAŠČEN DOSTOP ALI KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO (VKLJUČNO Z IZGUBLJENIM DOBIČKOM), KI JO JE UTRPELA STRANKA ALI UPORABNIK, TUDI ČE JE BILO PODJETJE ABBOTT PREDHODNO OBVEŠČENO O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE. ABBOTT IZRECNO ALI IMPLICITNO NE JAMČI, DA V POVEZAVI Z INFORMACIJAMI, KI JIH POSREDUJE KATERA KOLI STRANKA, NI PRIŠLO DO PRESTREZANJA ALI NEPOOBLAŠČENEGA DOSTOPA, PRAV TAKO PA NE ZAGOTAVLJA NOBENIH IMPLICITNIH JAMSTEV ZA PRIMERNOST UPORABE ZA DOLOČEN NAMEN. VSAK ODJEMALEC JE ODGOVOREN ZA OHRANITEV ZAUPNOSTI LASTNEGA GESLA.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI Podjetje Abbott ne prevzema nobene odgovornosti za materiale, informacije in mnenja, ki so objavljena na tem spletnem mestu ali ki so drugače dostopna prek njega. Na te materiale, informacije in mnenja se zanašate izključno na lastno odgovornost. Podjetje Abbott ne prevzema odgovornosti za poškodbe ali škodo, ki bi bila posledica uporabe tega spletnega mesta, ali za vsebino, ki jo vsebuje.

TO SPLETNO MESTO PODJETJA ABBOTT, VSEBINA SPLETNEGA MESTA TER IZDELKI IN STORITVE, KI SO NA VOLJO NA TEM SPLETNEM MESTU ALI SO NA VOLJO NA ALI PREK NJEGA, SO NA VOLJO TAKŠNE, »KOT SO« IN »KOT SO NA VOLJO«, Z VSEMI NAPAKAMI. V NOBENEM PRIMERU PODJETJE ABBOTT ALI NJEGOVE PODRUŽNICE, HČERINSKA PODJETJA, PRODAJALCI ALI NJIHOVI DIREKTORJI, ZAPOSLENI ALI ZASTOPNIKI (V NADALJNJEM BESEDILU: »PARTNERJI PODJETJA ABBOTT«) NISO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI ŠKODO V SKLADU S KAKRŠNO KOLI PRAVNO TEORIJO, KI IZHAJA IZ ALI KI JE POVEZANA ZVAŠO UPORABO ALI NEZMOŽNOSTJO UPORABE TEGA SPLETNEGA MESTA, VSEBINE SPLETNEGA MESTA, VSEH STORITEV, KI SO NA VOLJO NA TEM SPLETNEM MESTU ALI PREK TEGA SPLETNEGA MESTA ALI KATEREGA KOLI POVEZANEGA MESTA, VKLJUČNO S POSEBNO, POSREDNO, KAZENSKO, NAKLJUČNO, ZGLEDNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, KAR MED DRUGIM VKLJUČUJE TUDI OSEBNO POŠKODBO, IZGUBLJENI DOBIČEK ALI ŠKODO, KI JE POSLEDICA ZAMUDE, PREKINITVE STORITVE, VIRUSOV, BRISANJA DATOTEK ALI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ, ALI NAPAK, OPUSTITEV ALI DRUGIH NETOČNOSTI NA TEJ SPLETNI STRANI ALI VSEBINI SPLETNEGA MESTA, NE GLEDE NA TO, ALI GRE ZA MALOMARNOST PODJETJA ABBOTT IN ALI JE BILO PODJETJE ABBOTT OBVEŠČENO O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE. Nekatere države ne dovoljujejo omejitve odgovornosti, zato ta določba za vas morda ne velja. DA BI SE IZOGNILI DVOMOM, OSTANEJO NESPREMENJENE KAKRŠNE KOLI POGODBENE ALI ZAKONSKE GARANCIJE, DO KATERIH JE KONČNI UPORABNIK LAHKO UPRAVIČEN V ODNOSU DO PRODAJALCA IZDELKA ALI KATERE KOLI DRUGE OSEBE.

ZA TO SPLETNO MESTO IN DRUGA SPLETNA MESTA, KI SO V LASTI ALI S KATERIMI UPRAVLJA PODJETJE ABBOTT, NJEGOVE PODRUŽNICE ALI HČERINSKA PODJETJA, LAHKO VELJAJO DODATNA PRAVNA OBVESTILA, ZAVRNITVE ODGOVORNOSTI IN DRUGI POGOJI.

SPLOŠNO
Strinjate se, da ti pogoji in določila opisujejo celotno pogodbo med nami glede njene vsebine. Abbott.com je bil ustvarjen in deluje po zakonih države Illinois. Zakonodaja države Illinois bo nadzorovala pravila in pogoje, določene v teh splošnih Pravilih in pogojih, ne da bi uveljavila kolizijska pravila. Če pristojno sodišče ugotovi, da je katera koli določba teh Splošnih pravil in pogojev neveljavna ali neizvršljiva, se strinjate, da bodo ostale določbe teh Pravil in pogojev v celoti veljavne. Strinjate se, da ne glede na katerokoli veljavno pravo, ki bi veljalo za nasprotno, ne morete vložiti zahtevka ali razloga za ukrepanje, ki izhaja iz ali v zvezi s podjetjem Abbott.com ali temi Pravili in pogoji, več kot eno (1) leto po tem, ko je prišlo do takega zahtevka ali razloga za ukrepanje.