ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ABBOTT LABORATORIES

Ефективна дата: 7 юли 2019 г.

Онлайн Декларация за поверителност на Abbott

За лица, намиращи се в ЕС: Общият регламент за защита на данните („GDPR“) влезе в сила на 25 май 2018 г. GDPR изисква да Ви предоставим допълнителна информация извън това, което е изложено в тази Декларация за поверителност. Моля, кликнете тук, за да видите информацията, която GDPR  изисква от нас да Ви предоставим.

Настоящата Декларация за поверителност обяснява как обработваме личната информация, която ни предоставяте на уебсайтове, контролирани от Abbott (включително неговите дъщерни дружества и филиали), които са свързани с тази Декларация за поверителност (наричани „уебсайтове на Abbott“). Тази Декларация за поверителност също описва събирането на някои други видове информация на уебсайтовете на Abbott.

Тази Декларация за поверителност не се отнася за лична информация, събрана от Вас офлайн, за уебсайтовете на Abbott, които не са свързани с тази Декларация за поверителност или за уебсайтове на трети страни, към които могат да се свързват уебсайтовете на Abbott. Вашето използване на уебсайтовете на Abbott, които се свързват към тази Декларация за поверителност, е предмет на настоящата Декларация за поверителност и Условията за ползване.

Моля, прочетете тази Декларация за поверителност, преди да използвате уебсайтовете на Abbott или да ни изпратите лична информация.

Как настоящата Декларация за поверителност дефинира понятието „лична информация“?

„Лична информация“ означава информация, която Ви идентифицира или може да бъде разумно използвана, за да Ви идентифицира и която е предоставена на и/или събрана от уебсайтовете на Abbott и поддържана от Abbott в достъпна форма. Примери за лична информация са Вашето име, пощенски адрес, имейл адрес и телефонен номер.


Какви видове информация събира Abbott онлайн?

 • Лична информация, която изпращате: Abbott събира лична информация, която въвеждате в полета за данни на уебсайтовете на Abbott. Например може да предоставите своето име, пощенски адрес, имейл адрес и/или друга информация, за да получите информация за различни теми, да се регистрирате за програмите на Abbott, да се свържете с пощенския адрес имейл адрес и/или друга информация за клиенти на Abbott, за да получавате информация за различни теми, да се абонирате за програмите на Abbott, да се свържете с отдела за обслужване на клиенти на Abbott или да отговорите на проучванията на Abbott. За да защитите личните си данни, не трябва да предоставяте на Abbott информация, която не е изрично поискана.
 • Пасивно събиране на някои други видове техническа информация и информация от сърфиране в мрежата: Уебсайтовете на Abbott могат да събират информация за Вашите посещения в уебсайтовете на Abbott, без Вие активно да сте предоставяли такава информация. Тази информация може да включва например вида и езика на браузъра Ви, Вашата операционна система, Вашия интернет протокол (IP), URL адресите на сайтовете, които сте посетили преди и след посещението на уебсайта на Abbott, уеб търсенето, което Ви е довело до уебсайта на Abbott, както и уеб страници и реклами, които виждате и връзки, върху които кликвате в уебсайта на Abbott. Тази информация може да се събира чрез различни технологии като „бисквитки“, интернет тагове и уеб маяци. Вашият интернет браузър също така автоматично предава на уебсайтовете на Abbott част от тази информация, като например URL адреса на уебсайта, който току-що сте посетили, и версията на браузъра, с която компютърът Ви работи.


Abbott събира ли „чувствителна“ лична информация?

Abbott събира чрез някои уебсайтове на Abbott лична информация като например информация, свързана със здравето, която може да бъде определена като „чувствителна“ съгласно законите за поверителност на данните в някои юрисдикции. Abbott приема допълнителни мерки, както се изисква от местното законодателство за обработката на такава информация. В допълнение, отделните дъщерни дружества или филиали на Abbott може да приемат мерки за справяне с местните обичаи или социални очаквания относно такава информация. Като ни предоставяте чувствителна лична информация, Вие се съгласявате Abbott да събира, прехвърля, съхранява и обработва тази информация.

Как Abbott използва личната информация, която съм предоставил?

Abbott ще използва личната информация, която предоставяте, чрез уебсайтовете на Abbott, за да отговори на въпросите Ви и да Ви осигури ефективно клиентско обслужване.

Можем също да използваме тази лична информация за други бизнес цели като например да Ви предложим възможност да получавате известия относно продуктите или услугите на Abbott, да Ви поканим да участвате в проучвания относно нашите продукти или да Ви уведомим за специални промоции.

Дали Abbott ще обедини личната информация, която предоставям на уебсайта на Abbott, с друга лична информация за мен?

 • Abbott може да обедини личната информация, която даден клиент предоставя на един уебсайт на Abbott, с личната информация, предоставена от този клиент на други уебсайтове на Abbott.
 • Abbott може да обедини личната информация, която ни предоставяте онлайн, с нашите офлайн данни.
 • Abbott може да обедини личната информация, която сте ни предоставили директно, с данни, предоставени от трети страни.
 • Ние използваме тази консолидирана информация, за да ни е от полза по-добре да проектираме уебсайтовете и продуктите на Abbott, да Ви предаваме информация, да подобряваме маркетинговите и изследователските си дейности и да улесняваме други бизнес функции.

Какъв избор имам относно това как Abbott събира и използва личната информация за мен?

Винаги можете да ограничите количеството и вида на личната информация, която Abbott получава за Вас, като изберете да не въвеждате никаква лична информация във формуляри или полета за данни на уебсайтовете на Abbott. Някои от нашите онлайн услуги могат да Ви бъдат предоставени само ако ни осигурите подходяща лична информация. Други части от уебсайтовете на Abbott може да Ви зададат въпроса дали желаете да се включите или да се откажете от нашите списъци с контакти за оферти, промоции и допълнителни услуги, които може да представляват интерес за Вас.

Споделя ли Abbott лична информация с трети страни?

 • Abbott няма да продава или лицензира Вашата лична информация на трети страни, освен във връзка с продажбата или прехвърлянето на продуктова линия или отдел или във връзка със съвместна маркетингова програма.
 • Abbott може да споделя Вашата лична информация с трети страни, с които Abbott съвместно предлага продукт или услуга или съвместно провежда програма или дейност. Практиката на Abbott е да Ви уведомява, ако се регистрирате за програма, която се провежда съвместно с друга компания, която може да изисква достъп до Вашата лична информация.
 • Abbott може също така да споделя Вашата лична информация с продавачи, с които Abbott има право да извършва бизнес дейности за Abbott. Ако Abbott предостави Вашата лична информация на продавачите с цел да помогнат в нашите бизнес дейности, практиката на Abbott е да изисква от тези продавачи да пазят като поверителна Вашата лична информация и да я използват само при изпълнение на функции за Abbott.
 • Abbott може да споделя Вашата лична информация с трета страна във връзка с продажбата или прехвърлянето на една от своите продуктови линии или отдели, така че купувачът да може да продължи да Ви предоставя информация и услуги.
 • Abbott си запазва правото да разкрива Вашата лична информация, за да отговори на оторизираните искания за информация от държавните органи за справяне със ситуации, свързани с националната сигурност или когато това се изисква от закона.

Кой в Abbott ще има достъп до личната информация за мен?

Личната информация може да бъде достъпна за ограничен брой служители на Abbott. Ние обучаваме нашите служители относно важността на неприкосновеността на личния живот и как да обработват и управляват данните на клиентите по подходящ и сигурен начин.

Как Abbott подсигурява личната информация?

Практиката на Abbott е да подсигурява всяка уеб страница, която събира лична информация; обаче не може да се гарантира поверителността на личната информация, предавана по интернет. Препоръчваме Ви да внимавате при предаване на лична информация по интернет, особено лична информация, свързана с Вашето здраве. Abbott не може да гарантира, че неупълномощени трети страни няма да получат достъп до Вашата лична информация; следователно, когато изпращате лична информация на уебсайтовете на Abbott, трябва да прецените както ползите, така и рисковете.

В допълнение, уебсайтовете на Abbott, обхванати от тази Декларация за поверителност, ще показват предупреждение всеки път, когато се свързвате към уебсайт, който не се контролира от Abbott или е обект на политика за поверителност на Abbott; трябва да проверите политиките за поверителност на такива уебсайтове към трети страни, преди да изпратите лична информация.

Предоставя ли Abbott лична информация на различни юрисдикции?

Abbott съхранява данни на защитени сървъри в няколко страни по света. Моля, имайте предвид, че информацията, която ни предоставяте или получаваме в резултат на използването на уебсайтовете на Abbott от Ваша страна, може да бъде обработена и прехвърлена в страни, различни от държавата, в която пребивавате, включително САЩ. Законите за неприкосновеност на личния живот и защита на данните в тези страни може да не са равностойни на законите в страната, в която Вие пребивавате. Като използвате и участвате във всички уебсайтове на Abbott или ни предоставяте Вашата информация, Вие се съгласявате с това събиране, прехвърляне, съхранение и обработка на информация до и в такива страни.

Как Abbott защитава личния живот на децата?

Abbott съзнателно не събира и не използва никаква лична информация от деца (ние дефинираме „деца“ като непълнолетни лица под 13 години) на уебсайтовете на Abbott. Ние съзнателно не позволяваме на децата да поръчват нашите продукти, да комуникират с нас или да използват някои от нашите онлайн услуги.

Ако сте родител и сте разбрали, че детето Ви ни е предоставило информация, моля, свържете се с нас, като използвате някой от начините, посочени по-долу и ние ще Ви съдействаме за решаването на този проблем.

Как мога да коригирам лична информация или да я изтрия от текущите клиентски данни?

Можете да поискате да премахнем Вашата лична информация от настоящите ни клиентски данни или да променим Вашата лична информация. Моля, уведомете ни за Вашите желания, като се свържете с нас по един от начините, посочени по-долу. За целите на съхранение на данните, ще запазим определена лична информация, която изпращате във връзка с търговски сделки.

Защо уебсайтовете на Abbott използват „бисквитки“ и други технологии за проследяване?

„Бисквитката“ е файл, който нашият уеб сървър може да изпрати на Вашия компютър, когато влезете в уебсайт на Abbott. След това този файл се съхранява на Вашия компютър. След като въведете лична информация във формуляр или поле за данни на уебсайт на Abbott, Abbott може да използва „бисквитки“ и някои други технологии, за да позволи на този сайт да „помни“ Вашите лични предпочитания, като например секции от този уебсайт, които посещавате често и, ако изберете, Вашето потребителско име.

Пасивните технологии за събиране на информация могат да улеснят използването на уебсайтовете на Abbott, като позволят на Abbott да предостави по-добро обслужване, да персонализира сайтовете според предпочитанията на потребителите, да компилира статистически данни, да анализира тенденциите и по друг начин да администрира и подобрява уебсайтовете на Abbott. Някои функции на уебсайтовете на Abbott не могат да работят без използването на пасивни технологии за събиране на информация.

Можете също да научите повече за бисквитките, като посетите www.allaboutcookies.org.

Какви видове бисквитки и други технологии за проследяване използват уебсайтовете на Abbott?

 • Уебсайтовете на Abbott използват „сесийни“ бисквитки. Сесийните бисквитки са временни частици информация, които се изтриват, след като излезете от прозореца на уеб браузъра или по друг начин изключите компютъра. Сесийните бисквитки се използват например, за да се подобри навигацията в нашите уебсайтове, за да се блокират посетители от предоставяне на информация, когато е неподходящо (сайтът „си спомня“ предишни записи за възраст или държава по произход, които са били извън посочените параметри и блокира последващи промени) и за да се събира обобщена статистическа информация.
 • Уебсайтовете на Abbott използват „постоянни“ бисквитки. Постоянните бисквитки са по-непроменящи се частици информация, които се поставят на твърдия диск на компютъра Ви и остават там, освен ако не изтриете бисквитката. Постоянните бисквитки съхраняват информация на компютъра Ви за редица цели като например извличане на определена информация, която сте предоставили преди това (напр. пароли), като помагат да се определи кои области от уебсайта посетителите намират за най-ценни, а също и персонализиране на уебсайта въз основа на текущи предпочитания. Постоянните бисквитки, поставени от този сайт на компютъра Ви, могат да съдържат лична информация, но само ако сте се регистрирали или по друг начин сте дали съгласие за запазването на личната информация, която сте предоставили на сайта. В противен случай сървърът на нашия сайт знае само, че неидентифициран посетител с Вашите „бисквитки“ се е върнал на сайта.
 • Уебсайтовете на Abbott използват „уеб маяци“ (известни също като интернет тагове, еднопикселни GIF файлове, ясни GIF файлове и невидими GIF файлове). Уеб маякът е малка графика на дадена уебстраница или в съобщение на електронната поща, което се използва за проследяване на прегледаните страници или за отворените съобщения. Уеб маяците съобщават на сървъра на уебсайта информация като IP адреса и типа на браузъра, свързани с компютъра на посетителя. Уеб маяците могат да бъдат поставяни в онлайн реклами, които довеждат хората до нашия сайт и на различни страници на нашия сайт. Уеб маяците ни предоставят информация за това колко пъти е отворена дадена страница и за коя информация е направена справка.

Какъв избор имам относно използването на бисквитките на Abbott и други технологии за проследяване?

Конкретните възможности за избор, свързани с използването на бисквитки и други технологии за проследяване на Abbott, се различават в зависимост от уебсайта.

 • На някои уебсайтове на Abbott може да бъдете помолен(а) да дадете съгласието си за използването на бисквитки и/или на други технологии за проследяване на този уебсайт. Бисквитките, които са необходими за работата на сайта, ще продължат да функционират, независимо дали сте дали съгласието си. Други видове бисквитки и технологии за проследяване ще бъдат изключени, докато не предоставите съгласието си. В резултат на това функционалността на сайта може да бъде намалена, докато не изберете да дадете съгласие.
 • На някои уебсайтове на Abbott може да Ви бъдат предоставени въпроси или полета за предпочитания, които Ви позволяват да посочите, че не искате този уебсайт да използва бисквитки или други технологии за проследяване, които не са необходими за работата на сайта. Ако изберете да използвате тази опция за отказване, като резултат функционалността на сайта може да бъде намалена.
 • Някои интернет браузъри Ви позволяват да ограничите или забраните използването на бисквитки и други технологии за проследяване. Моля, вижте информацията, предоставена от Вашия интернет браузър за инструкции как да направите това (обикновено се намира в меню „Помощ“).

Как мога да се свържа с Abbott?

Ако имате въпроси относно използването, изменението или изтриването на личната информация, която сте ни предоставили, или ако искате да се откажете от бъдещи комуникации с даден бизнес или конкретна програма на Abbott, моля, свържете се с нас, като кликнете върху връзка „Контакт“ на уебсайта, който посещавате. Като алтернатива можете да изпратите писмо на следния адрес:

Att: Data Protection Officer (На вниманието на: Служител по защита на данните)
Abbott
Abbott House
Vanwall Business Park
Vanwall Road
Maidenhead
Berkshire
SL6 4XE

В цялата комуникация до Abbott, моля, включете адреса на електронната поща, използван за регистрация (ако е приложимо), адреса на уебсайта или конкретната програма на Abbott, към която сте предоставили лична информация (напр. Abbott.com и др.), както и подробно описание на Вашето искане.

Ако искате да изтриете, промените или коригирате Вашата лична информация и се свържете с нас по електронна поща, моля, напишете „Заявка за заличаване“ или „Искане за изменение/поправка“, както е приложимо, в реда за тема на електронната поща. Ще направим всичко възможно, за да отговорим на всички разумни искания своевременно.

Как ще разбера дали Abbott е актуализирало тази декларация?

Без да се засягат Вашите права съгласно приложимото законодателство, Abbott си запазва правото да изменя тази Декларация за поверителност без предизвестие, за да отрази технологичния напредък, правните и регулаторни промени и добрите бизнес практики.

Ако Abbott промени практиките си за поверителност, актуализираната версия на тази Декларация за поверителност ще отразява тези промени и ние ще Ви уведомим за такива промени, като актуализираме датата на влизане в сила в началото на тази Декларация за поверителност.