ABBOTT LABORATORIJŲ PRIVATUMO POLITIKA

Įsigaliojimo data: 2019 m. Liepos 25 d. 

„ABBOTT“ INTERNETINĖ PRIVATUMO POLITIKA

ES esantiems asmenims: Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) įsigaliojo 2018 m. gegužės 25 d. BDAR numatytas reikalavimas pateikti jums papildomą informaciją, neesančią šioje Privatumo politikoje.  Čia paspausdami susipažinsite su informacija, kurią turime pateikti pagal BDAR.

Ši Privatumo politika nustato, kaip mes tvarkome asmens duomenis, susijusius su šia Privatumo politika, kuriuos jūs pateikiate  „Abbott“ (įskaitant  jos patronuojamų bei susijusių bendrovių) kontroliuojamose interneto svetainėse (toliau - „Abbott“ interneto svetainės). Ši Privatumo politika taip pat apibrėžia kitokios informacijos rinkimą „Abbott“ interneto svetainėse.

Ši privatumo politika netaikoma asmens informacijos rinkimui ne internetu, asmens informacijai, kuri pateikiama „Abbott“ interneto svetainėse, nesusijusiose su šia Privatumo politika, ar trečiųjų šalių internetinėse svetainėse, su kuriomis gali būti susijusios „Abbott“ interneto svetainės. Jūsų naudojimasis „Abbott“ interneto svetainėmis, susijusiomis su šia Privatumo politika, yra šios Privatumo politikos ir Naudojimo sąlygų reguliavimo objektas.

Perskaitykite šią Privatumo politiką prieš naudodamiesi „Abbott“ interneto svetainėmis ar pateikdami mums asmeninę informaciją.

KAIP ŠI PRIVATUMO POLITIKA APIBRĖŽIA ASMENS DUOMENIS?

Asmens duomenys – tai informacija, pagal kurią nustatoma, ar  pagrįstai gali būti nustatyta jūsų asmens tapatybė, ir kuri yra pateikta ir / ar surinkta „Abbott“ interneto svetainėse bei „Abbott“ tvarkoma prieinama forma. Asmens duomenų pavyzdžiai: jūsų vardas, pašto adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

KOKIOS RŪŠIES INFORMACIJĄ „ABBOTT“ RENKA INTERNETU?

 • Asmens informacija, kurią jūs patys pateikiate. „Abbott“ renka asmens informaciją, kurią jūs nurodote „Abbott“ interneto svetainių duomenų laukeliuose. Pavyzdžiui, jūs galite pateikti savo vardą, pašto adresą, elektroninio pašto adresą, ir / ar kitą informaciją, norėdami gauti įvairios informacijos, registruotis „Abbott“ programose, susisiekti su „Abbott“ klientų aptarnavimo padaliniu ar dalyvauti „Abbott“ apklausose. Siekdami apsaugoti savo privatumą nepateikite „Abbott“ jokios informacijos, kurios specialiai nereikalaujama pateikti.
 • Pasyvus tam tikros techninės ir internetinės svetainės naudojimo informacijos rinkimas. „Abbott“ interneto svetainėse gali būti renkama informacija apie jūsų apsilankymą „Abbott“ interneto svetainėse jums tokios informacijos nepateikiant. Tai, pavyzdžiui, gali būti informacija apie jūsų interneto naršyklės rūšį ir kalbą, operacinę sistemą, interneto protokolo (IP) adresą, internetinių svetainių, kuriuose lankėtės prieš ir po apsilankymo „Abbott“ interneto svetainėse, unikalieji adresai (URL), internetinė paieška, kurios pagalba jūs patekote į  „Abbott“ interneto svetaines, ir interneto svetainės bei skelbimai, kuriuos peržiūrėjote, taip pat interneto nuorodos, kurias paspaudėte, būdami „Abbott“ interneto svetainėse. Ši informacija gali būti renkama naudojant įvairias technologijas, tokias kaip slapukus, internetines žymas ir  švyturius. Jūsų naršyklė taip pat automatiškai perkelia į „Abbott“ interneto svetaines dalį šios informacijos, t.y.  internetinių svetainių, kuriose jūs ką tik apsilankėte, URL ir jūsų kompiuterio naudojamą naršyklės versiją.

AR „ABBOTT“ RENKA NESKELBTINĄ ASMENS INFORMACIJĄ?

„Abbott“ kai kuriose „Abbott“ interneto svetainėse renka asmens informaciją, susijusią su asmens sveikata, kuri gali būti apibrėžiama kaip neskelbtina informacija pagal kai kurių teisės sistemų duomenų apsaugos teisės normas. „Abbott“ turi numatyti papildomas priemones, kaip to reikalauja vietos teisės normos, tokios informacijos apdorojimui. Be to, „Abbott“ patronuojamos ar susijusios bendrovės, atsižvelgdamos į vietinę praktiką ar socialinius lūkesčius, gali atskirai nustatyti priemones dėl tokios informacijos. Pateikdami neskelbtiną informaciją jūs sutinkate, kad „Abbott“ ją rinktų, perduotų, saugotų ir tvarkytų.

KAIP „ABBOTT“ NAUDOJA MANO PATEIKTĄ ASMENS INFORMACIJĄ?

„Abbott“ naudos jūsų asmens informaciją, kurią jūs pateikėte „Abbott“ interneto svetainėse, kad atsakytų į jūsų klausimus ir įgyvendintų tinkamą klientų aptarnavimą.

Mes taip pat galime naudoti šią informaciją kitais verslo tikslais, tokiais kaip pasiūlymų apie „Abbott“ gaminius ir paslaugas teikimas, kvietimas dalyvauti apklausose apie mūsų gaminius ar paskelbimas apie specialius pasiūlymus.

AR „ABBOTT“ DERINS ASMENS INFORMACIJĄ, PATEIKTĄ „ABBOTT“ INTERNETO SVETAINĖSE, SU KITA ASMENS INFORMACIJA APIE MANE?

 • „Abbott“ gali derinti asmens informaciją, kurią klientas pateikia vienoje „Abbott“ interneto svetainėje su informacija, pateikta to paties kliento kitoje „Abbott“ interneto svetainėje.
 • „Abbott“ gali derinti asmens informaciją, pateiktą internetu, su informacija, gauta ne internetu.
 • „Abbott“ gali derinti asmens informaciją, kurią pateikėte mums tiesiogiai su informacija, gauta iš trečiųjų šalių.

Mes naudojame konsoliduotą informacją, siekdami tobulinti „Abbott“ interneto svetaines ir gaminius, perduoti jums informaciją, pagerinti mūsų rinkodarą ir tyrimų veiklą bei palengvinti kitas verslo funkcijas.

KĄ AŠ GALIU PADARYTI DĖL TO, KAIP „ABBOTT“ RENKA IR NAUDOJA MANO ASMENINĘ INFORMACIJĄ?

Jūs visada galite apriboti asmeninės informacijos, kurią „Abbott“ gauna apie jus, rūšis ir kiekį, nuspręsdami nepateikti asmens informacijos „Abbott“ interneto svetainių formose ir duomenų laukeliuose. Kai kurios mūsų paslaugos internetu gali būti suteiktos tik jums pateikus atitinkamą asmens informaciją. Kitose „Abbott“ interneto svetainių dalyse jūsų gali būti klausiama,  ką jūs norite pasirinkti - dalyvauti ar nedalyvauti mūsų sąrašuose dėl pasiūlymų ir papildomų paslaugų, kurios jus gali sudominti.

AR „ABBOTT“ DALINASI ASMENS INFORMACIJA SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS?

 • „Abbott“ neparduos ar nesuteiks teisės į jūsų informaciją trečiosioms šalims, išskyrus, kai tai susiję su gaminio linijos ar padalinio pardavimu ar perleidimu, ar bendros rinkodaros programa.
 • „Abbott“ gali pasidalinti jūsų asmens informacija su trečiosiomis šalimis, su kuriomis „Abbott“ bendrai siūlo rinkoje gaminį ar paslaugą, ar kartu įgyvendina programą ar veiklą. „Abbott“ praktika yra informuoti jus, jei jūs registruojatės programoje, įgyvendinamoje kartu su kita bendrove, dėl ko gali reikti prieigos prie jūsų asmens informacijos.
 • „Abbott“ taip pat gali pasidalinti jūsų informacija su pardavėjais, kurie vykdo veiklą pagal sutartis su „Abbott“ . Jei „Abbott“ pateikia jūsų asmens informaciją pardavėjams dėl pagalbos vykdant veiklą, „Abbott“ praktika yra pareikalauti iš pardavėjų saugoti jūsų informaciją konfidencialiai ir naudoti ją tik funkcijoms, susijusioms su „Abbott“, atlikti.
 • „Abbott“ gali pasidalinti jūsų asmens informacija su trečiosiomis šalimis, kurioms perdavė ar perleido vieno iš savo gaminių liniją ar padalinį tam, kad pirkėjas galėtų toliau jums teikti informaciją ar paslaugas.
 • „Abbott“ pasilieka teisę atskleisti jūsų asmens informaciją atsakydama į valdžios institucijų prašymus pateikti informaciją, atsižvelgdama į nacionalinio saugumo situaciją ar kitais atvejais, kai to reikalauja įstatymai.

KAS „ABBOTT“ BENDROVĖJE TURI PRIEIGĄ PRIE MANO ASMENINĖS INFORMACIJOS?

Asmens informacija yra prieinama ribotam „Abbott“ darbuotojų skaičiui. Mes mokome savo darbuotojus apie privatumo svarbą ir kaip tinkamai bei saugiai tvarkyti kliento duomenis.

KAIP „ABBOTT“ APSAUGO ASMENS DUOMENIS?

„Abbott“ praktika yra apsaugoti kiekvieną interneto puslapį, kur yra asmens informacija, tačiau informacijos, perduotos internetu, saugumas negali būti garantuotas. Mes primygtinai prašome jūsų elgtis atsargiai, kai perduodate asmens informaciją internetu, ypač jei tai su sveikata susijusi asmens informacija. „Abbott“ negali garantuoti, kad jūsų informacija netaps neteisėtai prieinama trečiosioms šalims, todėl pateikdami informaciją „Abbott“ interneto svetainėse įvertinkite naudą ir galimą riziką.

Be to, „Abbott“ interneto svetainėse visada pasirodys įspėjimas, kai jūs būsite nukreipti į interneto svetainę, kuri nėra „Abbott“ kontroliuojama ir nėra „Abbott“ privatumo politikos objektas. Prieš pateikdami savo asmens informaciją jūs turėtumėte susipažinti su tų  internetinių svetainių privatumo politika.

AR „ABBOTT“ TURIMA JŪSŲ ASMENS INFORMACIJA GALI BŪTI PERKELTA Į KITAS ŠALIS?

„Abbott“ saugo duomenis apsaugotose serveriuose keliose šalyse. Jūs turėtumėte žinoti, kad jūsų pateikta informacija ar  informacija, gauta naudojimosi  „Abbott“ interneto svetainėmis metu, gali būti tvarkoma ir perkeliama į kitas šalis, kuriose jūs oficialiai negyvenate, įskaitant Jungtines Valstijas. Šių šalių duomenų privatumą ir apsaugą reglamentuojantys įstatymai gali skirti nuo jūsų šalies įstatymų. Naudodamiesi „Abbott“ interneto svetainėmis ar pateikdami mums informaciją jūs sutinkate su šios informacijos rinkimu, perdavimu, saugojimu ir tvarkymu kitose šalyse.

KAIP „ABBOTT“ APSAUGO VAIKŲ PRIVATUMĄ?

„Abbott“ sąmoningai nerenka ir nenaudoja jokios asmens informacijos apie vaikus (mes apibrėžiame vaikus kaip asmenis jaunesnius nei 13 metų) „Abbott“ interneto svetainėse. Mes sąmoningai nesiūlome vaikams įsigyti mūsų gaminių, bendrauti su mumis ar naudotis kitomis internetinėmis paslaugomis.

Jei jums tapo žinoma, kad jūsų vaikas pateikė mums informaciją, susisiekite su mumis žemiau nurodytais būdais ir mes išspręsime šį klausimą su jumis.

KAIP AŠ GALIU PATAISYTI ASMENS INFORMACIJĄ AR IŠTRINTI JĄ IŠ GALIOJANČIŲ KLIENTŲ DUOMENŲ?

Jūs galite pareikalauti, kad mes pašalintumėme jūsų asmens informaciją iš galiojančių klientų duomenų arba galime ją pakeisti. Praneškite mums apie savo pageidavimus žemiau nurodytais būdais. Mes pasiliksime tam tikrą informaciją, kurią pateikėte komercinio sandorio metu, įrašų saugojimo tikslais.

KODĖL „ABBOTT“ INTERNETO SVETAINĖSE NAUDOJAMI SLAPUKAI IR KITOS SEKIMO TECHNOLOGIJOS?

Slapukas yra failas, kurį mūsų interneto serveris gali nusiųsti į jūsų kompiuterį, kai jūs patenkate į „Abbott“ interneto svetainę. Šis failas patalpinamas jūsų kompiuteryje. Kai jūs pateikiate asmens informaciją „Abbott“ interneto svetainės formoje ar duomenų laukelyje, „Abbott“ gali naudoti slapukus ir kitas technologijas, kad interneto svetainė įsimintų jūsų asmeninius pasirinkimus, tokius kaip interneto svetainės dalį, kurioje dažniausiai lankotės, ir jei pasirenkate, jūsų naudotojo ID.

Pasyvios informacijos rinkimo technologijos gali palengvinti jūsų naudojimąsi „Abbott“ interneto svetainėmis, leisdamos  „Abbott“ suteikti geresnes paslaugas, pritaikyti interneto svetaines pagal kliento pageidavimus, rinkti statistiką, analizuoti tendencijas, iš kitos pusės, administruoti ir tobulinti „Abbott“ interneto svetaines. Kai kurios „Abbott“ interneto svetainių funkcijos gali būti atliekamos tik naudojant pasyvias informacijos rinkimo technologijas.

Galite daugiau sužinoti apie slapukus apsilankę  www.allaboutcookies.org.

KOKIOS RŪŠIES SLAPUKAI IR KITOS SEKIMO TECHNOLOGIJOS NAUDOJAMOS „ABBOTT“ INTERNETO SVETAINĖSE?

 • „Abbott“ interneto svetainėse naudojami sesijiniai slapukai. Sesijiniai slapukai yra laikini informacijos elementai, kurie ištrinami, kai tik jūs išeinate iš naršyklės lango ar išjungiate savo kompiuterį. Sesijiniai slapukai naudojami, pavyzdžiui, pagerinti naršymą internetinėse svetainėse, neleisti lankytojams pateikti informaciją, kur nereikalinga (interneto svetainė išsaugo prieš tai pateiktą informaciją apie amžių ar šalį, ir, jei ji neatitinka parametrų, blokuoja tolimesnius pateikimus) bei rinkti statistinę informaciją.
 • „Abbott“ interneto svetainėse naudojami nuolatiniai slapukai. Nuolatiniai slapukai yra nuolatinio pobūdžio informacijos elementai, kurie yra išsaugomi jūsų kompiuterio kietajame diske, ir lieka ten, kol jų neištrinate. Nuolatiniai slapukai saugo informaciją jūsų kompiuteryje dėl daugelio tikslų, tokių kaip tam tikros jūsų pateiktos informacijos išsaugojimas (pvz., slaptažodžių), pagalba nustatant interneto svetainių vietas, kurias lankytojai laiko naudingiausiomis, nuolatinis interneto svetainės pritaikymas pagal jūsų pageidavimus. Nuolatiniai slapukai, esantys jūsų kompiuteryje, gali išsaugoti asmenį identifikuojančią informaciją, tačiau tik jeigu jūs užsiregistravote arba kitaip sutikote su tokios informacijos, kurią pateikėte interneto svetainėje, išsaugojimu. Kitu atveju mūsų serveris nustato tik tai, kad neidentifikuojamas lankytojas su jūsų slapukais  sugrįžo į  interneto svetainę.
 • Abbott“ interneto svetainėse naudojami interneto švyturiai (taip pat žinomi kaip interneto žymos, vieno pikselio GIF, skaidrieji GIF ir nematomi GIF). Interneto švyturys yra mažas ženklas interneto svetainėje ar elektroniniame laiške, kuris padeda nustatyti, ar puslapis peržiūrėtas, ar laiškas atidarytas.  Interneto švyturiai perduoda interneto serveriui su lankytojo kompiuteriu susijusią informaciją apie IP adresą ir naršyklės rūšį.  Interneto švyturiai gali būti interneto skelbimuose, per kuriuos lankytojai patenka į mūsų interneto svetainę, ir įvairiuose mūsų svetainės puslapiuose.  Interneto švyturiai pateikia mums informaciją apie tai, kiek kartų buvo puslapis atidarytas ir kokia informacija buvo peržiūrėta.

KĄ AŠ GALIU PADARYTI DĖL „ABBOTT“ NAUDOJAMŲ SLAPUKŲ IR KITŲ SEKIMO TECHNOLOGIJŲ?

Jūsų galimi veiksmai dėl „Abbott“ naudojamų slapukų ir kitų sekimo technologijų yra skirtingi įvairiose internetinėse svetainėse.

 • Kai kuriose „Abbott“ interneto svetainėse jūsų gali būti paprašoma sutikimo naudoti slapukus ir / ar kitas sekimo technologijas tose internetinėse svetainėse. Slapukai, kurie yra būtini, kad interneto svetainė veiktų, bus aktyvūs nepaisant to, ar jūs sutikote dėl to. Kitos rūšies slapukai ir sekimo technologijos bus išjungti, kol jūs pateiksit sutikimą.  Dėl to interneto svetainės veikimas gali būti apribotas, kol jūs pateiksit sutikimą.
 • Kai kuriose „Abbott“ interneto svetainėse jums gali būti pateikiami pasirinkimo klausimai ar langeliai, kuriuose galėsite pažymėti, ar sutinkate, kad interneto svetainė naudotų slapukus ar kitas sekimo technologijas, kurios reikalingos interneto svetainės veikimui.  Jeigu pasirinksite atsisakymo parinktį, interneto svetainės veikimas gali būti apribotas.
 • Kai kurios interneto naršyklės suteikia galimybę apriboti ar atsisakyti slapukų ir kitų sekimo technologijų naudojimo. Ieškokite jūsų interneto naršyklėje pateikiamos informacijos, kaip tai padaryti (įprastai ji yra skyrelio „Pagalba“ meniu).

KAIP AŠ GALIU SUSISIEKTI SU „ABBOTT“?

Jeigu turite klausimų dėl jūsų pateiktos asmeninės informacijos naudojimo, pakeitimo ar ištrynimo,  ar jei norite atsisakyti „Abbott“ komercinių ar konkrečios „Abbott“ programos pranešimų, susisiekite su mumis paspausdami nuorodą „Kontaktai“, esančią interneto svetainėje, kurioje jūs lankotės. Jūs taip pat galite atsiųsti mums laišką paštu žemiau nurodytu adresu:

Kam: Duomenų apsaugos pareigūnas
Abbott
Abbott House
Vanwall Business Park
Vanwall Road
Maidenhead
Berkšyras
SL6 4XE

Susisiekdami su „Abbott“ visada nurodykite elektroninio pašto adresą, kurį naudojote registracijai (jei naudojote), interneto svetainės adresą ar „Abbott“ programą, kurioje jūs pateikėte asmens informaciją (pvz., Abbott.com ir kt.) bei išsamiai išdėstykite savo prašymą.

Jeigu jūs norite ištrinti, pakeisti ar pataisyti savo asmens informaciją ir  siunčiate prašymą elektroniniu paštu, nurodykite „Prašymas ištrinti“ ar „Prašymas pakeisti / pataisyti“ elektroninio laiško temos langelyje.  Mes stengsimės atsakyti į visus pagrįstus prašymus per kuo trumpesnį laiką.

KAIP AŠ SUŽINOSIU, AR „ABBOTT“ ATNAUJINO ŠIĄ POLITIKĄ?

Abbott“, nepažeisdama taikytinos teisės normomis reglamentuojamų jūsų teisių, pasilieka teisę pakeisti šią Privatumo politiką be išankstinio įspėjimo, atsižvelgdama į technologinius, teisinius ir norminio reguliavimo pokyčius bei verslo praktiką.

Jei „Abbott“ atnaujins šią Privatumo politiką, pakeitimai atsispindės atnaujintoje Privatumo politikos versijoje, o jūs apie tai būsite informuoti susipažindami su šios Privatumo politikos atnaujinta įsigaliojimo data.