carousel

none


accessibility


EEN NIEUW HOOFDSTUK

LEES MEER

NONE


VOOR BEROEPSBEOEFENAREN EN KLANTEN

LEES MEER

none


accessibility


VOOR CONSUMENTEN

LEES MEER

none


VOOR INVESTEERDERS

LEES MEER

none


accessibility


DE GECOMBINEERDE BEDRIJVEN MEER SPECIFIEK

VAATZORG

Op vasculair gebied vervaardigen wij innovatieve, toonaangevende stents en hulpmiddelen op het gebied van diagnostiek en beeldvormend medisch onderzoek waarmee chirurgen verstopte bloedvaten beter kunnen onderzoeken en behandelen. Deze complementaire producten verlenen artsen de juiste combinatie van informatie en hulpmiddelen om optimale behandelingsbeslissingen te nemen. 

Abbott vasculaire producten

Vasculaire producten uit portfolio St. Jude Medical

STRUCTURELE HARTAFWIJKINGEN

Wij beschikken over diepgaande kennis en brede expertise op het gebied van de behandeling van structurele hartafwijkingen. Wij bieden u nu een allesomvattende productenlijn voor een betere behandeling van structurele hartaandoeningen en -afwijkingen, zoals klepaandoeningen, aortastenose en congenitale hartafwijkingen.

Structurele hart van Abbott’s producten

Structurele hart producten uit portfolio St. Jude Medical

HARTFALEN

Wij concentreren ons op de ontwikkeling van veelzijdige oplossingen voor de behandeling van hartfalen, waar wereldwijd 26 miljoen mensen aan lijden. Een hoeksteen van onze hartfalenportfolio is het steunhart (LVAD). Dat is een kleine mechanische pomp die ondersteuning biedt bij patiënten met gevorderd hartfalen of patiënten die wachten op een harttransplantatie. Ons systeem voor monitoring van de druk in de longslagader is een implanteerbare sensor waarmee artsen in een vroeg stadium verslechtering van het hartfalen kunnen vaststellen. Dankzij ons complete spectrum van oplossingen voor hartfalen – diagnostische en interventionele hulpmiddelen, gegevens en hulpmiddelen voor analyse – kunnen wij een totaaloplossing voor de behandeling van hartfalen bieden en de resultaten voor patiënten verbeteren.

Hartfalen management producten

BEHANDELING VAN HARTRITMESTOORNISSEN

Een te snel, te traag of onregelmatig kloppend hart pompt minder effectief: dat leidt tot een verminderde bloeddoorstroming, wat schade kan toebrengen aan de hersenen, het hart en andere organen. Abbott heeft nu een volledig aanbod van innovatieve hulpmiddelen waarmee de hartfrequentie binnen een veilig bereik kan worden gehouden. Voorbeelden hiervan zijn   pacemakers die een schok met lage energie afgeven aan het hart om het normale hartritme te herstellen, implanteerbare cardioverter-defibrillatoren waarmee een abnormaal hoge hartfrequentie kan worden vertraagd, en hulpmiddelen voor cardiale resynchronisatie waarmee de pompfunctie van het hart kan worden verbeterd. 

Hartritme management producten

NEUROMODULATIE

Abbott heeft nu een uiterst geavanceerd aanbod van gespecialiseerde hulpmiddelen voor mensen met chronische pijn en bewegingsstoornissen, zodat ze een actiever en minder beperkt leven kunnen leiden. Tot onze oplossingen behoren ruggenmergstimulatie en DRG-stimulatie voor specifieke pijnsyndromen en diepe hersenstimulatie voor bewegingsstoornissen zoals de ziekte van Parkinson.

Neuromodulatie producten

true
accessibility

You are about to exit for another Abbott country or region specific website

Please be aware that the website you have requested is intended for the residents of a particular country or region, as noted on that site. As a result, the site may contain information on pharmaceuticals, medical devices and other products or uses of those products that are not approved in other countries or regions.


The website you have requested also may not be optimized for your specific screen size.

Do you wish to continue and exit this website?

accessibility

You are about to exit the Abbott family of websites for a 3rd party website

Links which take you out of Abbott worldwide websites are not under the control of Abbott, and Abbott is not responsible for the contents of any such site or any further links from such site. Abbott is providing these links to you only as a convenience, and the inclusion of any link does not imply endorsement of the linked site by Abbott.


The website that you have requested also may not be optimized for your screen size.

Do you wish to continue and exit this website?